Zmniejszyłeś zatrudnienie w firmie. Czy w 2019 r. możesz nadal wypłacać zasiłki chorobowe?

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 19 grudnia 2018
Pytanie:  Przedsiębiorca zatrudniał ponad 20 osób. W listopadzie zwolnił kilku pracowników i obecnie na 1 stycznia 2019 r. zatrudnienie zmniejszyło się poniżej 20 osób. Z przepisów wynika, że jeżeli na 30 listopada 2018r., jest poniżej 20 pracowników, to od 1 stycznia 2019 r. zasiłek chorobowy powinien wypłacać ZUS. Ale czy to jest obowiązkowe? Czy nadal może wypłacać jako pracodawca zasiłki chorobowe, a odciągać je od składki? Jeżeli jest to obowiązkowe, to czy należy zgłosić do ZUS, że od 1 stycznia 2019 r. to właśnie ZUS będzie wypłacać zasiłek? Jak to zrobić? Jakie dokumenty w związku z tym się składa do ZUS?
Odpowiedź: 

Zasiłki za okres od 1 stycznia 2019 r. będzie wypłacał przedsiębiorcy ZUS.

Jak wynika z art. 61 ustawy zasiłkowej, ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, prawo do zasiłków i ich wysokość określa ZUS. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Pracodawcy, którzy z uwagi na zmniejszenie stanu zatrudnienia stracili prawo do wypłaty zasiłków, przekazują ich wypłatę do ZUS za okres począwszy od 1 stycznia następnego roku. Dotyczy to również zasiłków, których wypłatę podjął płatnik wcześniej do tego uprawniony.

Pracodawca nie zawiadamia organu rentowego o zmianie stanu zatrudnienia. Ma natomiast obowiązek przekazania dokumentów potwierdzających prawo do świadczenia, którego wypłatę będzie realizował ZUS. W przypadku zasiłku chorobowego są to:

  • zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA (chyba, że zostało one wystawione w formie elektronicznej, a tym samym ZUS jest w jego posiadaniu),
  • zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 – w przypadku pracowników lub ZUS Z-3a – w przypadku zleceniobiorców.

Reasumując, do ZUS pracodawca przekazuje jedynie ww. zaświadczenia, dokumentujące prawo do zasiłków chorobowych należnych za okres począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Zapamiętaj! 

  • Jeżeli zmniejszyłeś zatrudnienie w swojej firmie w 2018 r. z 20 na mniej pracowników straciłeś prawo do wypłaty zasiłków.
  • Wobec tego pamiętaj, że zawsze w takiej sytuacji wypłatę zasiłków chorobowych przekazujesz do ZUS za okres począwszy od 1 stycznia następnego roku.
  • Dotyczy to również zasiłków, których wypłatę podjął płatnik wcześniej do tego uprawniony.
  • Nie masz obowiązku w takiej sytuacji zawiadamiać ZUS o zmianie stanu zatrudnienia.
  • Masz jednak obowiązek przekazać dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, którego wypłatę będzie realizował ZUS.
Podstawa prawna: 
Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel