Kto pokryje koszty sądowe w przypadku wygranej ZUS?

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 6 maja 2007

Pytanie: Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i do marca 2006 r. miałem przyznane prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od kwietnia 2006 r. lekarz orzecznik ZUS nie przedłużył mi renty. Obecnie złożyłem apelację do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kto pokryje koszty sądowe dotychczasowych spraw, w przypadku gdy moja apelacja nie będzie dla mnie korzystna i sprawę wygra ZUS? – pyta przedsiębiorca z Warszawy.


Odpowiedź: Nie zostanie Pan obciążony kosztami postępowania sądowego, nawet gdy sprawę wygra ZUS.


Proszę zauważyć, że od 2 marca 2006 r. obowiązują przepisy ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398) określające zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.


Przepisy te dotyczą również postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (rozdział 3 ww. ustawy).

Przepis art. 96 pkt ? ust. 4 ww. ustawy stanowi, że strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, z zastrzeżeniem art. 35 i 36 ww. ustawy.

Stosownie do art. 36 ww. ustawy – w sprawach odwołań rozpatrywanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się od apelacji opłatę podstawową w kwocie 30 zł.

W toku postępowania, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, wydatki ponosi Skarb Państwa (art. 98 ww. ustawy).


Podsumowując, nawet w przypadku gdy ZUS wygra sprawę o rentę w postępowaniu apelacyjnym – nie zostanie Pan z tego tytułu obciążony kosztami postępowania.


Podstawa prawna: ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 167, poz. 1398).


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 15 lutego 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel