Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jakie obowiązki ma pracodawca wobec urzędu skarbowego z tytułu zatrudnienia rencisty?

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 9 maja 2007

Pytanie: Jakie mam obowiązki wobec urzędu skarbowego w związku z zatrudnieniem rencisty? Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam się na zasadach ogólnych, jestem płatnikiem VAT i prowadzę PKPiR - pisze przedsiębiorca z Mławy.


Odpowiedź: W przypadku zatrudnienia pracownika nie musi Pan zgłaszać tego faktu do urzędu skarbowego. Pewne obowiązki związane z pełnieniem przez Pana roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy wystąpią przy rozliczaniu dochodu pracownika.

Zgodnie z art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: updof), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy i pokrewnych.

Opodatkowaniu podlega dochód pracownika na zasadach ogólnych, tzn. według progresywnej skali podatkowej.

Za dochód zaś uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 updof oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 (tj. 108,50 zł lub 135,63 zł dla dojeżdżających) oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne.

Proszę pamiętać, że u rencisty nie będzie Pan pomniejszał zaliczki na podatek o kwotę ulgi w wysokości 47,71 zł, gdyż kwotę tę stosuje ZUS przy potrącaniu zaliczki od renty.

Zaliczkę obniża się natomiast o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru.


Kwoty pobranych zaliczek na podatek będzie Pan przekazywał w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została zaliczka, na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania płatnika.

Nie musi Pan składać deklaracji PIT-4, gdyż od 1 stycznia br. obowiązek ten został zniesiony.

Proszę pamiętać, że dopiero w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym będzie Pan obowiązany przesłać do urzędu skarbowego roczną deklarację według ustalonego wzoru.


Natomiast w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym będzie Pan obowiązany, jako płatnik, przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, imienną informację PIT-11.


Podstawa prawna: art. 31, 32, 38,39 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Autor: Iza Nowacka, księgowa w biurze podatkowym, specjalista ds. kadrowo - płacowych


Odpowiedź udzielona: 3 kwietnia 2007 r.
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel