Do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy doliczyć 1/12 premii

Dodano: 7 kwietnia 2015
Pytanie:  Zwracam się z uprzejmą prośbą o określenie zasad uwzględniania – wliczania premii uznaniowej do podstawy zasiłku chorobowego w przypadku wypłaty premii uznaniowej za rok 2014. Premia, o której mowa miałaby być rozumiana jednak nie jako premia „roczna” w znaczeniu przysługującej regulaminowo corocznej okresowej wypłaty, lecz jako raczej niesprecyzowany przepisami wewnętrznymi składnik wynagrodzenia przyznany, celem finansowej gratyfikacji za ponadprzeciętne wyniki pracy w tym przykładzie w ubiegłym roku. Regulamin wynagradzania zakłada w ogólnym zapisie możliwość wypłacania premii uznaniowych za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych itp. (bez określania okresu, za który premia uznaniowa może być przyznawana). Postanowienia wewnętrzne firmy nie zawierają zapisu o wypłacie premii rocznych lub za okresy roczne. W związku z regulacją zawartą w przepisach płacowych dotyczących zmniejszenia składnika zmiennego za okres pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa pracownik nie zachowuje prawa do premii uznaniowej za okres pobierania zasiłków – co skutkuje powinnością uwzględniania premii uznaniowej w podstawie wymiaru zasiłku. Wynagrodzenie w umowach o pracę określone jest jako – wynagrodzenie zasadnicze i premia regulaminowa w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego. Innych postanowień płacowych w umowach o pracę nie ma. Przyczyną wątpliwości jest to, że premia nazywana (uznawana) będzie premią roczną, gdyż przyznawana będzie pracownikowi za rok – np. 2014, jednakże będzie nadal wyłącznie premią uznaniową bez precyzyjnych regulaminowych określeń co do trybu wypłaty, gdyż jej przyznanie co do zasady i wysokości zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy. W związku z powyższym powstaje wątpliwość czy wobec treści art. art. 42. ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: „Składniki wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy” premia o której mowa powyżej powinna być traktowana jako „składniki wynagrodzenia przysługujący za okresy roczne”. Z uwagi na przedstawiony przykład rodzi się pytanie, czy w razie wystąpienia u pracownika niezdolności do pracy z tytułu choroby lub macierzyństwa do wyliczenia podstawy zasiłku w takiej sytuacji należy stosować przepisy: 1. dotyczące uwzględniania składników wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc – art. 42 ust.3 i ust. 5 ustawy chorobowej – ze względu na wypłatę składnika zmiennego za określony okres w tym przypadku – roku. 2. dotyczące regulacji zawartych w art. 42 ust. 1 ustawy chorobowej odnoszących się do zasad uwzględniania składników zmiennych przysługujących za okresy miesięczne co skutkuje przyjęciem ich do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej za miesiące kalendarzowe , z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego) – ze względu na brak sprecyzowania w regulaminie wynagradzania konkretnych zasad przyznawania i dokonywania wypłat. W tej opcji odnosząc się do opisywanej sytuacji , premię uznaniową należałoby doliczyć do wynagrodzenia za miesiąc, w którym następuje wypłata w faktycznej wysokości. Jakie będzie rozwiązanie w przypadku gdyby zakład wprowadził wypłaty premii uznaniowej również za inne okresy np. za okresy kwartalne w analogicznej sytuacji prawnej?

Pozostało jeszcze 53 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (9.00 zł netto) »Przez SMS (10.00 zł netto) »
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel