Czy za emeryta pobierającego nauczycielską emeryturę należy opłacać składki ZUS?

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 4 kwietnia 2011
Pytanie:  Emeryt ma skończone 61 lat. Pobiera emeryturę nauczycielską. Jakie składki należy odprowadzić od umowy zlecenie za ww. emeryta?
Odpowiedź: 

Osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dobrowolne dla takiego zleceniobiorcy jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Za osobę, która ukończyła 60 lat nie opłaca się składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z art. 9 ust. 4a i 4b w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), dalej: ustawa systemowa, osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu, chyba że jednocześnie pozostaje w stosunku pracy (za wyjątkiem przypadku, gdy umowa zlecenia jest zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy). Dla takiego zleceniobiorcy - stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy systemowej - ubezpieczenie chorobowego jest dobrowolne.

Emeryt, który wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie z tytułu tej umowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wynika to z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e w zw. z art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 104b ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 9b ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.) składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego, co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Tekst opublikowany: 

26 marca 2011 r.

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel