Członek zarządu emerytem a zawieszenie emerytury

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 15 września 2009
Pytanie:  Emeryt został powołany do zarządu spółki na podstawie powołania. Nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne. Czy spółka ma obowiązek informowania ZUS po zakończeniu roku o wysokości przychodu tego emeryta? Czy przychód ten będzie wpływał na zawieszenie lub ograniczenie świadczenia?
Odpowiedź: 

Przychód z udziału w zarządzie spółki nie ma wpływu na zmniejszenie bądź zawieszenie wypłaty emerytury.

Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104-106 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Dodatkowe zarobkowanie przez osobę pobierającą emeryturę może spowodować, że zostanie ona zmniejszona lub jej wypłata ulegnie zawieszeniu.

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, za którą uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Z powyższego wynika, że na zawieszenie bądź zmniejszenie emerytury ma wpływ osiąganie przychodu podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Sprawowanie funkcji członka zarządu na podstawie aktu powołania nie stanowi w ogóle tytułu do ubezpieczeń. Zatem, osiąganie przychodu z tego tytułu nie grozi zawieszeniem lub zmniejszeniem emerytury. Spółka nie ma też obowiązku informowania ZUS o dodatkowym źródle przychodu.

Tekst opublikowany: 

15 września 2009 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel