Sektor Publiczny

Sprawozdanie RB-27S – jak ująć zaległości w podatku od nieruchomości rozłożone na raty

Dodano: 27 grudnia 2018
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

W stosunku do należności rozłożonych na raty ustalone zostają nowe terminy zapłaty. Podlegają więc wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S jako należności, a nie jako zaległości.

Bydgoska RIO wypowiedziała się w sprawie ujęcia w sprawozdaniach Rb-27S rozłożonej na raty zaległości w podatku od nieruchomości, ustalonej postanowieniem sądowym w drodze postępowania restrukturyzacyjnego.

W omawianej sprawie, w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w odniesieniu do tych należności ustalono nowe terminy zapłaty w wyniku rozłożenia ich na raty. Przestały być zatem zaległościami (czyli należnościami pozostałymi do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane). Należności te podlegają więc wykazaniu odpowiednio w kolumnie 5 "Należności" oraz w kolumnie 9 sprawozdania Rb-27S "Należności pozostałe do zapłaty - ogółem".

W kolumnie 10 "Zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym.


Źródło:

Pismo RIO w Bydgoszczy z 2 listopada 2018 r., znak RIO-KA-073-15/2018.

Podstawa prawna: 
  • Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel