spis z natury

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów w świetle stanowiska KSR

Jesień czas przygotowywania do inwentaryzacji za 2017 r. Poznaj wytyczne, jakie przygotował Komitet Standardów Rachunkowości w zakresie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

W czasie webinarium omówione zostaną wytyczne dotyczące m.in.:

 • Odpowiedzialności kierownika jednostki
 • Zadań osób uczestniczących w inwentaryzacji
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury przez podmiot zewnętrzny
 • Dokumentacji związanej z przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury
 • Spisu z natury zapasów sypkich, złomu i innych trudno mierzalnych składników 
 • Spisu z natury zapasów w opakowaniach zbiorczych
 • Spisu z natury zapasów w zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania
 • Spisu z natury w razie nieprzerywania działalności
 • Rozliczenia inwentaryzacji.

Podczas szkolenia online ekspert w praktyczny sposób wyjaśnia, wszystko co musisz wiedzieć o nowych wytycznych w sprawie inwentaryzacji. Poznamy też  odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w tym zakresie.

Szkolenie poprowadzi:

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista prawa podatkowego i bilansowego, doświadczony wykładowca i praktyk, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

Wstęp:

męzczyzna pokazuje wyliczenia zmartwione/przerażonej kobiecie

Jak uniknąć błędów przy inwentaryzacji metodą spisu z natury

Przed przystąpieniem do spisów z natury zespół spisowy otrzymuje, za pokwitowaniem, arkusze spisowe. Od osób odpowiedzialnych materialnie trzeba też pobrać oświadczenia wstępne o stanie zabezpieczenia majątku i ujęciu w ewidencji (w tym księgowej) wszystkich operacji gospodarczych. O jakich jeszcze zasadach warto pamiętać, aby prawidłowo przeprowadzić spis z natury, wyjaśniamy w tekście.

Spisem z natury obejmujemy (zgodnie z art. 26 ust. 1 uor):

 1. aktywa pieniężne z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 2. papiery wartościowe w postaci materialnej,
 3. rzeczowe składników aktywów obrotowych,
 4. środki trwałe oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest utrudniony oraz gruntów,
 5. maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie.
wiper-pixel