okres wyczekiwania

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy

Pytanie:  Dnia 1 marca 2011 r. zatrudniłam osobę na umowę zlecenia na czas nieokreślony. Wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy była uzależniona od zysku firmy. Umowa zlecenia była oskładkowana, lecz zleceniobiorca zrezygnował z ubezpieczenia chorobowego. Ponieważ firma wykazywała stratę, został podpisany aneks do umowy zmieniający ją na czas określony do 30 czerwca 2011 r. i jednocześnie zobowiązujący do zawarcia umowy o pracę z dniem 1 lipca 2011 r. bez względu na to, czy firma będzie miała dochód czy stratę. Umowa o pracę została zawarta z dniem 1 lipca 2011 r. na czas nieokreślony na 1/4 etatu. Jednocześnie pracownica "z dnia na dzień" musiała pójść do szpitala i poddać się operacji. Pracowała do ostatniego dnia przed pójściem do szpitala a od 11 lipca 2011 r. była już w szpitalu. W dniu 30 lipca 2011 r. zostało wypłacone jej wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie chorobowe za 14 dni lipca 2011 r., ponieważ pracownica ma 54 lata. Pracownica ma za sobą ponad 25 letni nieprzerwany okres zatrudnienia na umowę o pracę. Po ogłoszeniu upadłości zakładu w 2009 r. poszła na zasiłek dla bezrobotnych a potem od stycznia 2010 r. otrzymała świadczenie przedemerytalne. Od marca 2010 r. do lutego 2011 r. pracowała na umowę o pracę na 1/4 etatu, jednak ta firma nie płaciła składek ZUS. Czy w powyższej sytuacji pracownica musi mieć okres tzw. wyczekiwania na zasiłek chorobowy, który trwa 30 dni, czy z uwagi na fakt zawartej obecnie umowy o pracę na czas nieokreślony, ponad 25 letni nieprzerwany okres składkowy i ponad 54 lat powinna otrzymać zasiłek chorobowy z ZUS bez okresu wyczekiwania?

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel