certyfikat rezydencji

Maciej Soprych, członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek ACCA

Certyfikat rezydencji straci ważność, gdy zmieni się siedziba lub miejsce zamieszkania podatnika

Przepisy nie regulują tego, jak długo certyfikat rezydencji, wydany przez właściwy organ administracji podatkowej, zachowuje swoją aktualność. W konsekwencji dokument ten zachowuje ważność do czasu, aż nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny.

Sprawa dotyczyła banku, który wypłaca należności zagranicznym osobom prawnym oraz fizycznym. Jako płatnik zobowiązany jest do obliczenia podatku oraz przygotowania i złożenia określonych informacji i deklaracji podatkowych.
Bank zwrócił się do ministra finansów z pytaniem, czy certyfikat rezydencji, który nie wskazuje daty, do której obowiązuje, zachowuje swoją aktualność do momentu aż nie zmieni się stan faktyczny wskazany w tym dokumencie dopóki ).

Bank twierdził, że tak. Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi, z czym nie zgodził się minister finansów. Zmienił on z urzędu interpretację wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie (nr DD4/033/084/MMQ/PPA/10/1047).
Sprawa trafiła do sądu.

Warszawski Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się z ministrem finansów i uchylił zmienioną interpretację podatkową. W ustnym uzasadnieniu sąd wyjaśnił, że certyfikaty rezydencji zachowują ważność tak długo, aż nie zmieni się wskazany w nich stan faktyczny.

Pytanie do eksperta: Czym jest certyfikat rezydencji i jakie powinien zawierać obowiązkowe dane, aby był uznany za ważny?

Wyrok komentuje Maciej Soprych
członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek ACCA

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel