Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podjął pracę u innego pracodawcy. Co ze składkami ZUS?

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 17 grudnia 2018
urlop wychowawczy

Czy należy oskładkować pakiet medyczny dla pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, który podjął pracę u innego pracodawcy? Sprawdźmy.

Firma powzięła wątpliwość w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od pakietu opieki medycznej w części finansowanej przez pracodawcę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym podejmującemu zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy.

Wnioskodawca poinformował, że finansuje częściowo swoim pracownikom pakiet prywatnej opieki medycznej, w ten sposób, że część kosztów pakietu w stałej kwocie ponosi pracodawca, a pozostałą część opłaca pracownik. Korzystanie z tego pakietu jest dobrowolne i następuje na wniosek pracownika. Objęcie pracowników opieką medyczną nie jest uregulowane w regulaminie wynagradzania, ani też w innych wewnętrznych przepisach o wynagradzaniu obowiązujących u pracodawcy. Firma nie jest też objęta układem zbiorowym pracy.

Od kwoty pakietu medycznego w części finansowanej przez firmę naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna.

Jeżeli pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim czy też urlopie wychowawczym pracodawca nadal częściowo dofinansowuje pakiet medyczny. Jednak od kwoty pakietu medycznego finansowanego przez siebie (pracodawcę), pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Swoje postępowanie uzasadnił interpretacją indywidualną wydaną przez ZUS w dniu 20 listopada 2015 r. (WPI/200000/43/1243/2015).

Jakie było pytanie wnioskodawcy?

Pracodawca chciał wiedzieć, czy w takiej sytuacji, w dalszym ciągu nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pakietu medycznego w części finansowanej przez siebie.

Jakie było jego stanowisko?

W jego ocenie, skoro spółka nie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kosztów pakietu medycznego w części finansowanej przez pracodawcę w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym kiedy tytuł do ubezpieczenia stanowi urlop wychowawczy, to tym nie będzie zobowiązana do odprowadzania składek od kosztów pakietu medycznego w tej części w sytuacji kiedy pracownik ten nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu i zdrowemu z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a z tytułu stosunku pracy nawiązanego z innym pracodawcą.

Co postanowił ZUS?

Zakład uznał stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku za prawidłowe. ZUS zgodził się z pracodawcą, że osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym i podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę z innym pracodawcą z dniem podjęcia pracy przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a podlega tym ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy nawiązanego z innym pracodawcą. Jednakże, nadal zachowuje status osoby przebywającej na urlopie wychowawczym, mimo że z tego tytułu nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Ponadto ZUS zgadza się z pracodawcą, że pakiet opieki medycznej współfinasowany przez pracodawcę pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj także:

Co to dla Ciebie oznacza?

Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym i podejmuje pracę na podstawie umowy o pracę z innym pracodawcą, z dniem podjęcia pracy przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, a podlega tym ubezpieczeniom z tytułu stosunku pracy nawiązanego z innym pracodawcą.

Interpretacja ZUS z 29 listopada 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1159/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel