Praca na umowę o pracę i działalność u jednego pracodawcy

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 22 stycznia 2018
Pytanie:  Byłem członkiem zarządu w spółce z o.o. Obecnie pracuje na umowę o prace – menager. Z wykształcenia jestem fryzjerem i planuje otworzyć własną działalność gospodarczą. Czy przysługuje mi niższy ZUS, jeżeli będę zatrudniony na stanowisku fryzjer u tego samego pracodawcy? Czy dopiero po zmianie miejsca pracy będę mógł się ubiegać o ulgę w opłacaniu składek? Co z nowy niższym Z-usem od kiedy obowiązuje?
Odpowiedź: 

W przypadku, gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest jednocześnie zatrudniona w ramach stosunku pracy następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń, przy czym składki ZUS od umowy o pracę są zawsze obowiązkowe. Jeśli jednak wynagrodzenie otrzymywane z racji jej wykonywania jest co najmniej równe płacy minimalnej (w 2018 r. – 2.100 zł) lub od niej wyższe, to z działalności gospodarczej obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna. Wówczas do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a w konsekwencji także wypadkowego przedsiębiorca może przystąpić na zasadach dobrowolności. Z kolei w przypadku, gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego, obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych jest zarówno ta umowa, jak również działalność gospodarcza, z zastrzeżeniem, że składka na ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest dobrowolna.

Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców wynosi 2.665,80 zł

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. W 2018 r. podstawa ta wynosi 2.665,80 zł. Z kolei podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia włącznie z wypłatami z zysku w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku.

Ale niektórzy z nich opłacają składki od kwoty 30% płacy minimalnej

Początkujący przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad oskładkowania, czyli od zadeklarowanej podstawy, nie niższej jednak od kwoty stanowiącej równowartość 30% płacy minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym (w 2018 r. – 2.100 zł).

Konieczne jest jednak aby spełniali oni łącznie następujące warunki:
  • nie prowadzili działalności w okresie ostatnich pięciu lat,
  • nie wykonywali usług na rzecz byłego pracodawcy, z którym w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym łączył ich stosunek pracy, chyba, że czynności wykonywane na rzecz byłego pracodawcy nie są tożsame z wykonywanymi w ramach stosunku pracy.

Prawo do opłacania „małego ZUS” przysługuje przez pierwsze pełne 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Ulga odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenia społeczne i nie dotyczy składki zdrowotnej. Jej podstawa, a co za tym idzie sama składka jest bowiem taka sama, co w przypadku przedsiębiorców opłacających ZUS w pełnej wysokości.

Zatrudnienie na umowę o pracę i świadczenie usług w tej samej firmie

Wątpliwości budzi użyte w treści Pana pytania sformułowanie „...będę na stanowisku fryzjer u tego samego pracodawcy...”

Gdyby się zatem okazało – skoro jest Pan obecnie zatrudniony na stanowisku menadżera – że w ramach samozatrudnienia świadczyłby Pan usługi fryzjerskie na rzecz tego samego podmiotu, to w kontekście rozstrzygania zaistnienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń rozpatrzenia wymaga kolejne zagadnienie.

Otóż w sytuacji, w której usługę na rzecz własnego pracodawcy przedsiębiorca świadczyłby osobiście i byłaby ona w jakimkolwiek stopniu tożsama z zadaniami wykonywanymi w ramach stosunku pracy (na stanowisku menadżera), doszłoby do naruszenia przez pracodawcę zakazu zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną oraz przepisów o czasie pracy i wynagradzaniu za godziny nadliczbowe.

Wówczas ZUS mógłby zakwestionować wykonywanie działalności gospodarczej, uznając, że usługi są świadczone w ramach stosunku pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami składkowo – podatkowymi.

Kiedy wejdzie w życie „ulga na start”?

Co się zaś tyczy planowanych ulg dla przedsiębiorców, czyli tzw. Konstytucji biznesu – bo rozumiem, że o to chodzi – „ulga na start” (pierwsze pół roku bez składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców )ma wejść w życie od 31 marca 2018 r., natomiast „działalność nierejestrowa” (działalność na najmniejszą skalę, gdzie przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia nie będą uznawane za działalność gospodarczą) – od 1 marca 2018 r. Na dzień dzisiejszy terminy te nie są jednak pewne.

Przeczytaj także:

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel