Czas wolny za podróż służbową odbywaną w dni wolne od pracy

Autor: Hanna Miszewska

Dodano: 2 czerwca 2011
Pytanie:  Jeden z naszych pracowników przebywał w delegacji zagranicznej podczas 1 maja 2011 r. oraz 3 maja 2011 r. Proszę o informację czy należy mu oddać dni wolne 1:1 (lub może inaczej)?

Zasadą jest, że odbywanie podróży służbowej poza obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy nie zobowiązuje pracodawcy do wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia ani też do udzielenia czasu wolnego, ale jeżeli …

Odpowiedź: 

Jeżeli pracownik odbywał typową podróż służbową, to za czas tej podróży, przypadającej poza rozkładowymi godzinami pracy pracownika, nie przysługują mu żadne świadczenia (ani dodatkowe wynagrodzenie ani czas wolny). Jeżeli jednak poza samą podróżą pracownik wykonywał w tych dniach pracę - czas jej wykonywania wlicza się do jego czasu pracy. W konsekwencji, jeśli taka podróż miała miejsce w niedzielę i święto - pracownikowi należy udzielić w zamian innych dni wolnych.

1. Podróż służbowa w dni wolne od pracy - bez wynagrodzenia ani czasu wolnego

Zasadą jest, że odbywanie podróży służbowej poza obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy nie zobowiązuje pracodawcy do wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia ani też do udzielenia czasu wolnego. A zatem, odbywanie podróży służbowej w dni wolne od pracy nie uprawnia pracownika ani do żądania wypłaty wynagrodzenia, ani też udzielenia czasu wolnego.

2. Praca w trakcie podróży służbowej w dni wolne od pracy jest czasem pracy

Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy w trakcie podróży służbowej pracownik świadczył pracę. Wówczas czas tej pracy należy zakwalifikować, jako czas pracy, chociażby taka praca nie była dla pracownika typowa. A zatem, jeżeli pracodawca zobowiąże pracownika do wyjazdu w trakcie weekendu i uczestniczenia, np. w targach handlowych, podczas których pracownik reprezentuje firmę, to czas takiego uczestnictwa jest czasem pracy. Oznacza to, że czas ten należy traktować tak, jakby pracownik świadczył pracę w dni wolne od pracy (niedziele, święta i dni wolne od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy). W takiej sytuacji przepisy nakazują udzielenie za taką pracę innego dnia wolnego od pracy. Pracownikowi należy udzielić całego dnia wolnego, niezależnie od tego, czy pracownik przepracował w takim dniu 8 godzin, czy mniej. A zatem, mimo że pracownik w trakcie podróży służbowej w dzień wolny od pracy przepracował np. tylko 2 godziny, to i tak należy mu udzielić całego dnia wolnego od pracy.

3. Dzień wolny albo dodatek

Jeżeli podczas delegacji pracownik wykonywał pracę w niedzielę, to należy mu zapewnić inny dzień wolny od pracy w ciągu 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Udzielenie dnia wolnego nie może nastąpić później niż do końca okresu rozliczeniowego. Dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego należy udzielić także pracownikowi, który w trakcie podróży służbowej świadczył pracę w święto. Gdy nie ma możliwości oddania dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto, pracownikowi należy wypłacić za każdą godzinę pracy 100 % dodatku do wynagrodzenia.

Należy przy tym pamiętać, że do pracy w święto, które przypada w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę (w przedstawionym stanie faktycznym 1 maja przypada w niedzielę)

Podstawa prawna: 

- art. 775, art. 128 § 1 i art. 15111 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1990, z późn. zm.),
- § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. nr 236, poz. 1991, z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

26 maja 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel