Zaniedbanie obowiązku badania bilansu przez biegłego rewidenta

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 21 kwietnia 2010
Pytanie:  Jesteśmy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z urzędem skarbowym rozliczamy się na podstawie PIT. Za 2008 r. byliśmy zobligowani do badania bilansu zgodnie z ustawą o rachunkowości, lecz tego nie uczyniliśmy. Czy grożą jakieś sankcje za niezbadanie bilansu naszej firmy przez biegłego rewidenta za 2008 r. ? Czy badanie bilansu osoba fizyczna musi ogłaszać w Monitorze Polskim?
Odpowiedź: 

Jeśli kierownik jednostki (tu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) nie poddała sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, to na mocy art. 79 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor) grozi mu kara grzywny lub ograniczenia wolności.

W sytuacji przedstawionej przez Panią w pytaniu należy w tej chwili poddać sprawozdanie badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednostki, które mają obowiązek poddać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta w świetle art. 64 ust. 1 uor, mają także obowiązek zgodnie z art. 70 ust. 1 uor, złożyć to sprawozdanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski „B”.

Jeśli Pani jednostka była zobligowana do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego, ponieważ przekroczono limity, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor, to należy je także opublikować w Monitorze Polskim „B”.

Tekst opublikowany: 

31 marca 2010 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel