Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Zaniedbanie obowiązku badania bilansu przez biegłego rewidenta

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 21 kwietnia 2010
Pytanie:  Jesteśmy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Z urzędem skarbowym rozliczamy się na podstawie PIT. Za 2008 r. byliśmy zobligowani do badania bilansu zgodnie z ustawą o rachunkowości, lecz tego nie uczyniliśmy. Czy grożą jakieś sankcje za niezbadanie bilansu naszej firmy przez biegłego rewidenta za 2008 r. ? Czy badanie bilansu osoba fizyczna musi ogłaszać w Monitorze Polskim?
Odpowiedź: 

Jeśli kierownik jednostki (tu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) nie poddała sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, to na mocy art. 79 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor) grozi mu kara grzywny lub ograniczenia wolności.

W sytuacji przedstawionej przez Panią w pytaniu należy w tej chwili poddać sprawozdanie badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednostki, które mają obowiązek poddać swoje sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta w świetle art. 64 ust. 1 uor, mają także obowiązek zgodnie z art. 70 ust. 1 uor, złożyć to sprawozdanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski „B”.

Jeśli Pani jednostka była zobligowana do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego, ponieważ przekroczono limity, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 uor, to należy je także opublikować w Monitorze Polskim „B”.

Tekst opublikowany: 

31 marca 2010 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel