Subwencja finansowa otrzymana z PFR – sprawdź księgowanie

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 4 grudnia 2020
Pytanie:  Otrzymaliśmy subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Jak księgować subwencję finansową otrzymaną z PFR? Na jakich kontach należy ją księgować? Czy zaliczyć ją do kredytów? Jak księgować wydatki z subwencji, np. zapłata ZUS, wynagrodzenie, itp.?
Odpowiedź: 

W dacie otrzymania  należy subwencję ująć jako zobowiązanie i prezentować w bilansie według terminu wymagalności, tj.:

  • jako zobowiązania długoterminowe/wobec pozostałych jednostek/ kredyty i pożyczki - w pozycji: B.II.3.a - jeżeli termin wymagalności wynosi powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego;
  • jako zobowiązania krótkoterminowe/ wobec pozostałych jednostek/ kredyty i pożyczki- w pozycji B.III.3.a - jeżeli termin wymagalności wynosi do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Sprawdź też: 

W przypadku umorzenia części (np. do 75%) otrzymanej kwoty subwencji, w księgach rachunkowych nastąpi zmniejszenie tej części zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi (w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości) na podstawie dowodu księgowego PK, zgodnie z warunkami udzielenia tego finansowania.

Nie ma szczególnych wytycznych dotyczących sposobu księgowania nakładów, które będą finansowane z tych  środków. Należy zatem ujmować je jako koszty działalności operacyjnej zgodnie ogólnymi zasadami.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel