Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Remanent roczny

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 6 marca 2014
Pytanie:  Osoba na 1-os. działalności, prowadząca książkę przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych, na dzień 31.12.2013 dokonała inwentaryzacji towarów handlowych. Wartość niesprzedanych towarów na ten dzień to załóżmy 10.000 zł. O tę kwotę pomniejszyła wartość swoich kosztów za rok 2013 dla obliczenia dochodu za ten rok. Jednak co się dzieje z tą wartością na koniec stycznia 2014? Czy można zaliczyć ją do kosztów podatkowych w styczniu (część towarów z inwentaryzacji zostanie w tym m-cu sprzedana), czy wartość ta ma znaczenie dopiero przy ustalaniu dochodu za cały rok 2014?
Odpowiedź: 

Remanent roczny stanowi realizację zasady memoriału – wymagającej, by koszty uzyskania przychodu były ujmowane w roku, w którym uzyskiwane są odpowiadające im przychody.

Stąd remanent roczny w praktyce koryguje ujęte w danym roku koszty, przerzucając je na kolejne lata. Można powiedzieć, że jest formą rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Remanentowi końcowemu odpowiada przy tym remanent początkowy kolejnego roku, niemniej jednak zostanie on ujęty dopiero na zakończenie roku, przy ustalaniu dochodu zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT. Możliwe jest jednak sporządzenie i rozliczanie remanentu w krótszych okresach (np. co miesiąc – art. 44 ust. 2 ustawy o PIT).  Należy wówczas jednak pamiętać o zawiadomieniu o sporządzeniu remanentu miesięcznego, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, naczelnika urzędu skarbowego (§ 28 ust. 4 rkpir).

Podstawa prawna: 

art. 24 us.2, art. 44 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - ustawy o PIT,

§ 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) -  rkpir   

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel