Remanent roczny

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 6 marca 2014
Pytanie:  Osoba na 1-os. działalności, prowadząca książkę przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych, na dzień 31.12.2013 dokonała inwentaryzacji towarów handlowych. Wartość niesprzedanych towarów na ten dzień to załóżmy 10.000 zł. O tę kwotę pomniejszyła wartość swoich kosztów za rok 2013 dla obliczenia dochodu za ten rok. Jednak co się dzieje z tą wartością na koniec stycznia 2014? Czy można zaliczyć ją do kosztów podatkowych w styczniu (część towarów z inwentaryzacji zostanie w tym m-cu sprzedana), czy wartość ta ma znaczenie dopiero przy ustalaniu dochodu za cały rok 2014?
Odpowiedź: 

Remanent roczny stanowi realizację zasady memoriału – wymagającej, by koszty uzyskania przychodu były ujmowane w roku, w którym uzyskiwane są odpowiadające im przychody.

Stąd remanent roczny w praktyce koryguje ujęte w danym roku koszty, przerzucając je na kolejne lata. Można powiedzieć, że jest formą rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Remanentowi końcowemu odpowiada przy tym remanent początkowy kolejnego roku, niemniej jednak zostanie on ujęty dopiero na zakończenie roku, przy ustalaniu dochodu zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT. Możliwe jest jednak sporządzenie i rozliczanie remanentu w krótszych okresach (np. co miesiąc – art. 44 ust. 2 ustawy o PIT).  Należy wówczas jednak pamiętać o zawiadomieniu o sporządzeniu remanentu miesięcznego, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, naczelnika urzędu skarbowego (§ 28 ust. 4 rkpir).

art. 24 us.2, art. 44 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - ustawy o PIT, § 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) -  rkpir   
Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel