Księgowanie składek PFRON i FEP

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/2fvNknHKeTo67DE.jpeg

Elżbieta Gaździk

Specjalista od rachunkowości budżetowej
Poleć znajomemu
Pytanie:  Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Mamy dwa pytania: 1. czy FEP powinnam księgować na 409, czy 405 (paragraf 478), 2. czy składkę PFRON (paragraf 414) powinnam ewidencjonować na 403 czy 405 Spotkaliśmy się z różnymi wersjami.
Odpowiedź: 

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych księguje się na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, opłaty na PFRON na koncie 403 „Podatki i opłaty”.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, obciążają w całości płatnika składek, który zobowiązany jest do ich comiesięcznego uiszczania na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Analogicznie jak składki na ubezpieczenia społeczne obciążające płatnika składek, winny być one ewidencjonowane na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, które zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 289), służy do ewidencji kosztów z tytułu równego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Natomiast w przypadku opłat na PFRON, wnoszonych przez pracodawcę zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zastosowanie znajdzie konto 403 „Podatki i opłaty”, które służy miedzy innymi do ewidencji równego rodzaju opłat. Opłaty na PFRON nie są świadczeniami na rzecz pracowników, lecz są wpłatami o charakterze publicznoprawnym, do których stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.

 

 

Podstawa prawna: 

załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 289),

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel