Faktura w dolarach – jak to zaksięgować?

Dodano: 10 grudnia 2020
prem-ik-portalfk.pl-Faktura w dolarach – jak to zaksięgować

 Dolar to jedna z najważniejszych walut na świecie. Od jego kursu zależą ceny wielu dóbr, zwłaszcza pochodzących z USA. Sprzedaż towarów i usług do USA, a także kupowanie ich od tamtejszych przedsiębiorstw wymaga transakcji w amerykańskiej walucie. Tym samym kwoty w dolarach pojawiają się zazwyczaj na fakturach. Jak zaksięgować fakturę w dolarach?

Księgowanie tylko w złotówkach

Coraz częściej dokonujemy zakupów od zagranicznych firm czy sklepów oraz sprzedajemy za granicę nasze produkty. Istnieją firmy, które mają połowę, a nawet więcej niż połowę faktur z kwotami w obcych walutach (i to nie tylko w dolarach). Niezależnie jednak od waluty ani od tego, czy faktura dotyczy zakupu, czy sprzedaży, przepisy dotyczące Księgi Przychodów i Rozchodów są niezmienne. Należy do niej wpisywać tylko i wyłącznie kwoty w naszej walucie, czyli złotówkach. Nie można wpisywać do niej kwot w żadnych walutach obcych. Zaksięgowanie faktury z kwotą w dolarach wymaga więc przeliczenia tej kwoty na polskie złote.

Jaki kurs dolara należy wziąć pod uwagę przy przeliczaniu kwot?

Jak każdy doskonale wie, kursy walut, w tym oczywiście dolara, zmieniają się nawet każdego dnia. Zazwyczaj z dnia na dzień nie zmieniają się znacznie, a o jakieś grosze, jednak do przeliczeń należy wziąć pod uwagę konkretny, dokładny kurs dolara, jaki obowiązywał w momencie wystawienia faktury lub dokonania transakcji.

Kurs dolara można sprawdzić na wielu stronach i kantorach internetowych, na przykład w https://internetowykantor.pl/kurs-dolara/. Jednak do przeliczenia kwot z faktur najlepiej wziąć pod uwagę kurs podany na stronie NBP. Pod uwagę należy brać kurs dolara w dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym wystawiona została faktura lub dokonana transakcja. Szczegóły odnoszące się do przeliczeń wraz z kursem dolara wziętym pod uwagę przy przeliczeniach, można zamieścić na fakturze lub przygotować odrębny załącznik do faktury.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe

Przy transakcjach w obcych walutach mogą pojawić się tak zwane różnice kursowe. Wynikają one zazwyczaj z tego, że dzień zapłaty za towar lub usługę jest inny niż dzień wystawienia faktury. Dodatnie różnice kursowe stanowią przychód dla firmy, zaś ujemne to koszt uzyskania przychodu. W takiej sytuacji te pierwsze w księgach muszą zostać wpisane do przychodów, a drugie do kosztów.

Kiedy mogą nastąpić różnice kursowe w przypadku faktury w dolarach? Dodatnie wtedy, gdy wartość przychodu w dolarach przeliczona zgodnie z kursem NBP jest niższa niż wartość faktycznie otrzymanej wpłaty lub jest wyższa od wartości zapłaconych pieniędzy. Ujemne różnice kursowe zaś mogą się pojawić, gdy wartość przychodu w dolarach po przeliczeniu wg kursu NBP jest wyższa od otrzymanych pieniędzy z faktury lub jest niższa od faktycznej wartości dokonanej zapłaty. Dodatnie różnice kursowe księgujemy w „pozostałych przychodach”, a ujemne zaś w „pozostałych wydatkach”, a do ich udokumentowania wystarczy jakikolwiek dowód zapłaty lub otrzymania kwoty.

Artykuł sponsorowany

Słowa kluczowe:
dolarfakturaksięgowanie
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel