Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Ewidencja księgowa faktury za usługę dostępu do Internetu

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 17 lipca 2007

Pytanie: Prowadzę księgi handlowe w spółce jawnej. Koszty księguję na kontach zespołu "4". W maju dostałam fakturę VAT wystawioną za abonament za Internet. Można z niego korzystać non stop, mogą z niego korzystać również domownicy. Czy mogę zaksięgować taką fakturę na koto 403 – „Inne usługi obce” i wliczyć w koszty oraz odliczyć VAT w miesiącu odebrania faktury? Czy raczej powinnam ją zaksięgować na konto NKUP i dopiero odliczyć ją na koniec roku? Jak powinno wyglądać prawidłowe księgowanie metodą uproszczoną? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Fakturę za usługi dostępu do Internetu można zaksięgować na koncie „Inne usługi obce”. Jeżeli dostęp do Internetu służy działalności spółki, nie ma przeszkód do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków na Internet, jak również prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.


Przedstawiony w pytaniu sposób rozliczenia wydatków z tytułu zakupu usług dostępu do Internetu nie znajduje uzasadnienia w przepisach. Z pytania wynika, że siedziba spółki jawnej zarejestrowana jest w miejscu zamieszkania jednego bądź kilku wspólników.


Wątpliwość mogła powstać na gruncie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na Internet w związku z faktem, że łącze jest również wykorzystywane poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli za dostęp do sieci płacona jest stała opłata, niezależna od czasu połączenia, trudno udowodnić, w jakiej części sieć służyła działalności gospodarczej, a w jakiej prywatnym celom. A zatem jeśli posiadanie łącza z Internetem jest uzasadnione charakterem prowadzonej działalności, moim zdaniem nie ma przeszkód do zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodu.


Odczekanie do końca roku z pewnością nie zmienia statusu wydatku (z niepodatkowego na podatkowy), co sugerowałoby rozwiązanie proponowane w pytaniu. Wydatek na Internet jest kosztem pośrednim, zatem podlega zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia, tj. ujęcia (zaksięgowania) w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo w dniu, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.


W przypadku faktur dokumentujących zakup usług dostępu do Internetu VAT naliczony podlega odliczeniu w miesiącu otrzymania faktury bądź w miesiącu następnym.


Podstawa prawna:
- art.22 ust. 1, art. 22 ust. 5d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
- art. 86 ust. 10 pkt 1, ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).


Autor: Wioletta Roman, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 4 lipca 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel