Dowiedz się, jak ustalić wartość bilansową środków trwałych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 26 lutego 2018
Pytanie:  W naszej firmie nastąpiła utrata wartości środków trwałych. Przykładowo samochód ciężarowy, którego wartość początkowa wynosiła 220.000 zł (dotychczasowe umorzenie 130.000 zł) przestał być przydatny w prowadzonej działalności ze względu na jego niewielką powierzchnię ładunkową. Spółdzielnia może wynająć samochód innej firmie za 25.000 zł rocznie na okres 5 lat lub sprzedać go za cenę rynkową wynoszącą 60.000 zł. Wpływy z najmu samochodu będą otrzymywane na koniec każdego roku. Wtryskarkę o wartości początkowej 130.000 zł oraz dotychczasowym umorzeniu w wysokości 115.000 zł postawiono zlikwidować. Wartość sprzedaży tej maszyny to cena złomu oszacowana na kwotę 1.500 zł. Proszę o odpowiedz dotyczącą ustalenia wartości bilansowej wymienionych środków trwałych (czynnik dyskontowy dla branży wynosi 10%) oraz przedstawienia ujęcia ewidencyjnego zmiany wartości bilansowej wymienionych środków trwałych.
Odpowiedź: 

W przypadku wtryskarki jej wartość odzyskiwana to oszacowana wartość złomu, czyli 1.500 zł i do tej wartości należy ująć odpis aktualizacyjny zgodnie z art. 28 ust 7 i art. 3 ust1 pkt 32 ustawy o rachunkowości ujmując go:

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13.500 zł
  • Ma Odpis aktualizacyjny 13.500 zł

Wyliczenie kwoty odpisu 130.000-115.000-1500= 13.500 zł

Odpis nie będzie zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 26a ustawy o CIT kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast skoro samochód może przynosić korzyści z tytułu najmu to wartość odzyskiwalną należy ustalić porównując wartość użytkową i możliwą do uzyskania cenę sprzedaży.

Wartość użytkowa to suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jakie można z tytułu użytkowania auta uzyskać. Do prognoz przyjmuje się okres 5 lat lub krótszy, jeśli jest to uzasadnione sposobem korzystania z auta.

Wartość użytkową wyliczamy następująco:

 

rok

 

 

wartość nominalna

 

 

czynnik dyskonta r = 10 %

 

 

wartość zdyskontowana

 

 

1

 

 

25 000,00

 

 

0,909091

 

 

22 727,27   

 

 

2

 

 

25 000,00

 

 

0,826446

 

 

20 661,16   

 

 

3

 

 

25 000,00

 

 

0,751315

 

 

18 782,87   

 

 

4

 

 

25 000,00

 

 

0,683013

 

 

17 075,34   

 

 

5

 

 

25 000,00

 

 

0,620921

 

 

15 523,03   

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 94 769,67   

 

Wartość możliwa do uzyskania z tytułu zbycia to jak wskazaliście Państwo w pytaniu 60.000 zł.

Zatem wartość odzyskiwalna to kwota wyższa, czyli 94.769,67 zł.

Porównujemy ją z wartością księgową, która wynosi 220.000 zł - 130.000 zł = 90.000 zł.

Wartość księgowa jest niższa niż odzyskiwalna, więc odpis z tytułu utraty wartości nie jest potrzebny w tym wypadku.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel