Sektor Publiczny

Jak zaklasyfikować koszty wyjazdu na szkolenia

Halina Skiba

Autor: Halina Skiba

Dodano: 6 listopada 2018
Pytanie:  Nauczycielki pojechały na bezpłatne szkolenie. Czy w związku z tym mogę wypłacić im dietę oraz zwrot kosztów dojazdu z innego rozdziału aniżeli z 80146 z paragrafu 4410?
Odpowiedź: 

Koszty związane ze szkoleniem należy klasyfikować w § 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” bo podstawą klasyfikowania zawsze powinien być cel odbywanej podróży służbowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (w § 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, uwzględnia się nie tylko opłaty za kursy i szkolenia pracowników, ale również wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem, wyżywieniem uczestnika szkolenia.

Tak więc jeżeli delegacja służbowa pracownika odbywana jest w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniu, wszelkie koszty związane z tą delegacją należy ująć w § 470 klasyfikacji budżetowej nawet wtedy, gdy udział w szkoleniu jest bezpłatny. W delegacji zawsze powinien być określony cel podróży.

Jeśli natomiast chodzi o rozdział to gdyby przedmiotowe szkolenia nie stanowiły formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, to wydatki te mimo że będą ujmowane w § 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” nie powinny być klasyfikowane w 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” tylko w zależności od jednostki we właściwym rozdziale np. w szkołach podstawowych 80101 „Szkoły podstawowe”.

Halina Skiba

Autor: Halina Skiba

specjalista ds. finansowych w jednostce budżetowej, wieloletni praktyk, autor licznych publikacji w zakresie klasyfikacji budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel