Od 2019 roku znikną deklaracje VAT. Uwaga! To nie jedyne zmiany

Dodano: 13 czerwca 2018
6b5d29897c7c5d6a15334db2df20c35630178055-xlarge

Resort finansów zapowiedział zmiany podatkowe, które mają uprościć prowadzenie biznesu. Rezygnacja z deklaracji VAT, czy 9% stawka CIT dla małych firm, to tylko niektóre propozycje. Zobacz, czy skorzystasz na zmianach.

Ministerstwo Finansów pracuje nad uproszczeniami podatkowymi. Poniżej przedstawiamy zapowiadane zmiany.

1. Mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych

Twój e-PIT
Obowiązek rozliczenia PIT od 2019 r. przejdzie na administrację skarbową.
Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście:

Uwaga! Urząd sam Cię rozliczy za 2018 rok

Rezygnacja z deklaracji VAT
Od 2019 roku resort chce zrezygnować z deklaracji VAT od 2019 r. (możliwą dzięki otrzymywaniu danych z JPK_VAT). Zdaniem resortu finansów pozwoli to na zmniejszenie kosztów i realizację w praktyce założeń Konstytucji Biznesu, zgodnie z którą administracja nie będzie pozyskiwać od podatników danych, które są zawarte w innych formularzach.

Mniej biurokracji dla przedsiębiorców i samorządów
Zmiany obejmą też m.in. odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w samorządach czy ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych. Likwidacja zbędnych regulacji obejmie też samorządy.

Jedno PCC
Umożliwi to podatnikom dokonującym wielu jednorodnych czynności cywilnoprawnych składanie zbiorczej deklaracji za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży).

2. Niższe podatki dla biznesu i inwestycji

9% stawka podatku CIT
Niższym podatkiem będą objęci mikroprzedsiębiorcy.

Samochód osobowy w firmie – wyższy limit odpisu
Wzrośnie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości  samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Koszt kapitału własnego
Resort finansów chce wprowadzić możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy. Łączna kwota kosztów z tego tytułu będzie limitowana.

Konwersja długu na kapitał
Zostanie wprowadzona możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki. Aby skorzystać z takiego rozwiązania musi dojść do faktycznego otrzymania pożyczki.

Ulga „Innovation Box"
resort finansów liczy na to, że dzięki uldze wzrośnie zatrudnienie w obszarze B+R w przedsiębiorstwach i zwiększy się świadomość przedsiębiorstw w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów.

Ulga będzie polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji będzie wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej.

Jednorazowe rozliczenie straty
Podatnik będzie mógł jednorazowo rozliczyć całość poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

Sukcesja firm a podatki
Z podatku od spadków i darowizn będzie zwolnione nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Zwolnienie dotyczy nabywców, którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata. Ma to zachęcać potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o kontynuacji prowadzenia działalności zmarłego przedsiębiorcy (dając im wymierną korzyść finansową).

Wyższy próg dla małego podatnika
Próg „małego podatnika" w PIT i CIT będzie podwyższony do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców skorzysta z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy – w wypadku CIT – niższej stawki podatku.

Podatnicy będą mieli ponadto możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za pracę współpracującego małżonka oraz małoletnich dzieci podatnika.

3. Prostsze przepisy

Nowa matryca stawek VAT
Resort pracuje nad uporządkowaniem obecnej sytuacji, która powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje kłopoty z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek.

Odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości
Pięcioletni termin, po którym dom, czy mieszkanie może być  sprzedane bez podatku,  u spadkobiercy liczony będzie od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (obecnie jest on liczony on od nabycia przez spadkobiercę). Koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę będą również kosztem u spadkobiercy. Podobnie kosztem u spadkobiercy będą także długi i ciężary spadkowe, w tym roszczenia o zachowek.

Ulga mieszkaniowa
Do 3 lat będzie wydłużony okres, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie termin ten wynosi 2 lata. Będzie też rozszerzony katalog wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem.

Interpretacje ogólne
Organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych w przypadku nowych przepisów podatkowych. Wnioski będą mogły składać izby gospodarcze oraz organizacje pracodawców w zakresie przepisów, które weszły życie w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Dzięki zmianie przedsiębiorcy, składając wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, nie będą musieli wykazywać przesłanki niejednolitego stosowania prawa (byłoby to niemożliwe w przypadku nowych przepisów).

4. Bezpieczny podatnik


Ordynacja podatkowa
Zmieni się Ordynacja podatkowa, która ma zapewnić szerszą ochronę podatnika i zmieni w prawie relację na linii fiskus – podatnik.

Chodzi o większą transparentność i zwięzłość nowych przepisów ordynacji. Z zapowiedzi resortu finansów wynika, że odpowiedni projekt zostanie wniesiony do Sejmu do końca roku.

Skrócenie terminu w „uldze na złe długi" w VAT
Ze 150 do 120 dni będzie skrócony termin ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących „ulgi na złe długi".

Pozwoli to na zmniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku niezapłaconych wierzytelności (które nie zostały także zbyte), od których terminu płatności upłynęło już 120 dni.

Również po stronie dłużnika nastąpi skrócenie terminu ze 150 do 120 dni na obowiązkową korektę odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury.

Źródło: www.mf.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel