Jak przedłużyć z pracownikiem umowę w spółce postawionej w stan likwidacji

Agata Kicińska

Autor: Agata Kicińska

Dodano: 27 czerwca 2016

Spółka została postawiona w stan likwidacji, ale ze względu na niezaprzestanie działalności potrzebuje do końca jej istnienia pracownika. Sprawdź, w jakim trybie przedłużyć umowę o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas określony.

Specjalnie dla Portalu FK podpowiada:

Agata Kicińska - aplikant radcowski, prawnik w zespole prawa pracy Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni spółka partnerska. Współautorka analiz prawnych i opinii w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Planuje i przygotowuje stanowiska procesowe dla pracodawców zaangażowanych w spory sądowe z pracownikami. Gościnnie publikuje wpisy na blogu PRAWO DLA PRACODAWCY.

Okres na jaki zawierana jest umowa nie musi być oznaczony datą kalendarzową

Umowa taka może być zawarta zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony należałoby określić - jako okres trwania umowy – że została ona zawarta do dnia zakończenia likwidacji bądź do dnia wykreślenia spółki pracodawcy z rejestru przedsiębiorców.

Okres na jaki zawierana jest umowa o pracę na czas określony nie musi być bowiem oznaczony datą kalendarzową, a może to być wskazane przez podanie przyszłego zdarzenia, o ile jest to zdarzenie przyszłe, pewne, jasne do ustalenia i obiektywne. Wydaje się, że takim zdarzeniem może być również ustanie bytu prawnego spółki – pracodawcy.

Taka umowa będzie zawarta bez limitów …

Jeżeli zaś chodzi o limity dotyczące zawierania umów na czas określony, wydaje się, że umowa zawarta w takich okolicznościach będzie spełniała warunki do wyłączenia spod limitu, a to na podstawie przepisu art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy, dalej kp.

… ale trzeba pamiętać o warunkach

Trzeba będzie jednak spełnić dodatkowe warunki – zawrzeć w treści umowy powód, dla którego została zawarta umowa na czas określony (np. zawarcie umowy na czas określony uzasadniają obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy - art. 251 § 4 pkt 4 kp), w postaci otwarcia likwidacji spółki pracodawcy, co uzasadnia zawarcie umowy o pracę do czasu wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS) oraz zgłosić fakt jej zawarcia do PIP, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Oczywiście nie ma potrzeby zawierania kolejnej, nowej umowy, a możliwe jest zmienienie umowy obowiązującej na mocy porozumienia stron (aneksem).

Zapamiętaj! W przypadku likwidacji pracodawcy obowiązują przepisy szczególne dotyczące rozwiązywania umów. Po pierwsze, wyłączona jest szczególna ochrona zatrudnienia – zarówno chroniąca pracowników w wieku przedemerytalnym, podczas usprawiedliwionej nieobecności, kobiet w ciąży oraz pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem. Możliwe jest również skrócenie okresu wypowiedzenia umów, jednakże za odpowiednim odszkodowaniem określonym przepisem art. 361 § 1 kp.

Agata Kicińska

Autor: Agata Kicińska

Radca prawny, prawnik w zespole prawa pracy Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni spółka partnerska. Współautorka analiz prawnych i opinii w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Planuje i przygotowuje stanowiska procesowe dla pracodawców zaangażowanych w spory sądowe z pracownikami. Gościnnie publikuje wpisy na blogu PRAWO DLA PRACODAWCY
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel