Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Zawiadomienie ZUS o dochodach emeryta

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 19 marca 2012
Pytanie:  Firma zatrudniała w 2011 r. dwóch emerytów na umowę zlecenia. Czy oprócz PIT-11 do urzędu skarbowego jest zobligowana przekazać jakąś informację do ZUS o osiągniętych przez emeryta dochodach w 2011 r.?

Sprawdź, czy płatnik będący m.in. zleceniodawca ma obowiązek zawiadomić organ rentowy do końca lutego danego roku o łącznej kwocie przychodu, jaki zleceniobiorca - emeryt uzyskał u niego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Odpowiedź: 

Tak, płatnik będący m.in. zleceniodawcą ma obowiązek zawiadomić organ rentowy do końca lutego danego roku o łącznej kwocie przychodu, jaki zleceniobiorca - emeryt uzyskał u niego w poprzednim roku kalendarzowym. 

Jest to formalność niezbędna w przypadku zarobkowania osoby pobierającej świadczenie z ZUS - emeryturę bądź rentę, potrzebna organowi rentowemu do stwierdzenia, czy wystąpiły okoliczności uzasadniające zawieszenie wypłaty świadczenia lub jego zmniejszenie. W zaświadczeniu zleceniodawca podaje kwotę przychodów stanowiących podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych, a także kwoty pobranych zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe nie dotyczy emerytów, którzy przed podjęciem pracy zarobkowej ukończyli powszechny wiek emerytalny tj. 60 lat kobieta, 65 lat - mężczyzna, a także  osób, które przed 1 stycznia roku podlegającego rozliczeniu ukończyły wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i miały - przed tą datą - ustalone prawo do emerytury. Jeśli wiek ten został ukończony w ciągu roku, rozliczeniu nie podlega przychód uzyskany od miesiąca, w którym emeryt osiągnął ten wiek, chyba że rozliczenie na zasadach ogólnych jest dla niego korzystniejsze.

Nie ma specjalnego wzoru zaświadczenia o przychodach emeryta z pracy zarobkowej uzyskanych w poprzednim roku. Dane jakie należy w nim zamieścić to: nazwa i adres płatnika, imię i nazwisko zleceniobiorcy, symbol i numer pobieranego świadczenia, wysokość uzyskanych przychodów.

W zaświadczeniu można wskazać uzyskane przez emeryta przychody w łącznej kwocie oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące.
Podstawa prawna: 

- § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. nr 58, poz. 290 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

29 lutego 2012 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel