Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Staż do renty

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 31 lipca 2012
Pytanie:  Jak wyliczany jest staż do renty jeśli osoba pracuje w niepełnym wymiarze godzin tzn. 1/4 etatu? Czy po 5 latach takiej pracy należy się renta? Czy praca w niepełnym wymiarze godzin wlicza się jako roczny staż pracy?

Pracownik (za wyjątkiem prokuratora) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, bez względu na wymiar czasu pracy.

Odpowiedź: 

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (w tym ubezpieczeniom rentowym) na takich samych zasadach jak pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. W konsekwencji okres takiego zatrudnienia jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do renty np. renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy systemowej pracownik (za wyjątkiem prokuratora) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, bez względu na wymiar czasu pracy.

Z przepisów ustawy systemowej wynika bowiem, że wymiar czasu pracy pracownika nie ma wpływ na zasady, na jakich podlega on ubezpieczeniom społecznym.

W związku z powyższym, okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy jest uwzględniany przy ustalaniu prawa i wysokości renty (np. renty z tytułu niezdolności do pracy) tak samo jako zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Na przykład z art. 57 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) wynika, że przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy bierze się okres ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a więc również okres zatrudnienia w ramach stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Tekst opublikowany: 

24 lipca 2012 r.

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel