Prawo do emerytury lub renty z umowy zlecenia

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 17 czerwca 2013
Pytanie:  Czy osoba pracująca tylko na umowę zlecenie będzie miała w przyszłości prawo do emerytury lub renty?
Odpowiedź: 

Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a co za tym idzie na warunkach określonych w ustawie emerytalnej ma prawo do emerytury lub renty. Nie dotyczy to studentów i uczniów, którzy nie ukończyli 26 lat.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą systemową”, osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie dotyczy to jednak uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentów, którzy nie ukończyli 26 lat (za wyjątkiem osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której jest mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)).

Warunki nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych np. emerytury lub renty regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą emerytalną. Z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy emerytalnej wynika, że świadczenia z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przysługują ubezpieczonym w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczonymi zaś są osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, określonym w przepisach ustawy systemowej, a także osoby, która przed dniem wejścia w życie ustawy emerytalnej podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Powyższe oznacza, że osoby wykonujące prac na podstawie umowy zlecenia i podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym mają zatem prawo do świadczeń z tych ubezpieczeń na warunkach określonych w ustawie emerytalnej.

Podstawa prawna: 

- art. 6 ust. 1 pkt 4), ust. 4 i 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),

- art. 1 ust. 1 pkt 1), art. 2 ust. 1 pkt 1) i art. 4 pkt 13) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel