Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jaka kwota bazowa ma zastosowanie do obliczenia od marca 2008 r. wysokości emerytury w 2006 r.?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 20 maja 2008

Pytanie: Osoba mająca uprawnienia do wcześniejszej emerytury złożyła wniosek do ZUS o jej przyznanie w grudniu 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych emeryturę przyznał i jednocześnie zawiesił ze względu na nierozwiązanie stosunku pracy. Dnia 29 lutego 2008 r. została rozwiązana umowa o pracę i 3 marca 2008 r. zostało wysłane do ZUS świadectwo pracy. Proszę o informację, od jakiej bazy ZUS powinien naliczyć emeryturę?Odpowiedź: Do obliczenia od marca 2008 r. wysokości emerytury z uwzględnieniem okresów składkowych i ewentualnie nieskładkowych przebytych po przyznaniu emerytury w 2006 r. ma zastosowanie kwota bazowa przyjęta do obliczenia emerytury w 2006 r.


Informuję ponadto, że emerytura po przeliczeniu oraz podstawa wymiaru emerytury podlega waloryzacji od 1marca 2008 r. wyższym wskaźnikiem waloryzacji, tj. wskaźnikiem 6,5%.


Na podstawie przesłanego do ZUS świadectwa pracy, z którego wynika m.in. okres zatrudnienia – jako składkowy – u danego pracodawcy (w tym także data rozwiązania stosunku pracy) i okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia organ rentowy może:

- doliczyć okres zatrudnienia jako okres składkowy oraz ewentualnie okresy np. pobierania zasiłku chorobowego jako okresy nieskładkowe, jeżeli nie przekraczają 1/3 udowodnionych okresów składkowych,

- podjąć wypłatę emerytury wobec rozwiązania umowy o pracę.


Ponadto informuję o następującym rozwiązaniu ewentualnego przeliczenia emerytury. Gdyby w okresie zatrudnienia po przyznaniu emerytury osiągała Pani korzystne zarobki, można zgłosić wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem zarobków osiąganych po przyznaniu emerytury, tj. osiąganych w 2006 i 2007 r.


Ponowne ustalanie wysokości emerytury z uwzględnieniem przychodów osiąganych po przyznaniu emerytury skutkuje obliczeniem jej wysokości od aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, to jest od kwoty 2.275,35 zł.


Do przeliczenia podstawy wymiaru należałoby wskazać zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok 2008, tj. z lat 1988–2007 lub z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych też poprzedzających rok 2008.


Podstawa wymiaru emerytury oraz jej wysokość, a więc tzw. część socjalna emerytury oraz część przysługująca za okresy składkowe i nieskładkowe, byłyby obliczone od aktualnie obowiązującej kwoty bazowej.


W takim przypadku należy do wniosku o przeliczenie emerytury dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydane przez pracodawcę, u którego była Pani zatrudniona po przyznaniu emerytury.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych.


Odpowiedź udzielona: 20 maja 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel