Jaka kwota bazowa ma zastosowanie do obliczenia od marca 2008 r. wysokości emerytury w 2006 r.?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 20 maja 2008

Pytanie: Osoba mająca uprawnienia do wcześniejszej emerytury złożyła wniosek do ZUS o jej przyznanie w grudniu 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych emeryturę przyznał i jednocześnie zawiesił ze względu na nierozwiązanie stosunku pracy. Dnia 29 lutego 2008 r. została rozwiązana umowa o pracę i 3 marca 2008 r. zostało wysłane do ZUS świadectwo pracy. Proszę o informację, od jakiej bazy ZUS powinien naliczyć emeryturę?Odpowiedź: Do obliczenia od marca 2008 r. wysokości emerytury z uwzględnieniem okresów składkowych i ewentualnie nieskładkowych przebytych po przyznaniu emerytury w 2006 r. ma zastosowanie kwota bazowa przyjęta do obliczenia emerytury w 2006 r.


Informuję ponadto, że emerytura po przeliczeniu oraz podstawa wymiaru emerytury podlega waloryzacji od 1marca 2008 r. wyższym wskaźnikiem waloryzacji, tj. wskaźnikiem 6,5%.


Na podstawie przesłanego do ZUS świadectwa pracy, z którego wynika m.in. okres zatrudnienia – jako składkowy – u danego pracodawcy (w tym także data rozwiązania stosunku pracy) i okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia organ rentowy może:

- doliczyć okres zatrudnienia jako okres składkowy oraz ewentualnie okresy np. pobierania zasiłku chorobowego jako okresy nieskładkowe, jeżeli nie przekraczają 1/3 udowodnionych okresów składkowych,

- podjąć wypłatę emerytury wobec rozwiązania umowy o pracę.


Ponadto informuję o następującym rozwiązaniu ewentualnego przeliczenia emerytury. Gdyby w okresie zatrudnienia po przyznaniu emerytury osiągała Pani korzystne zarobki, można zgłosić wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem zarobków osiąganych po przyznaniu emerytury, tj. osiąganych w 2006 i 2007 r.


Ponowne ustalanie wysokości emerytury z uwzględnieniem przychodów osiąganych po przyznaniu emerytury skutkuje obliczeniem jej wysokości od aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, to jest od kwoty 2.275,35 zł.


Do przeliczenia podstawy wymiaru należałoby wskazać zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok 2008, tj. z lat 1988–2007 lub z dowolnie wybranych 20 lat kalendarzowych też poprzedzających rok 2008.


Podstawa wymiaru emerytury oraz jej wysokość, a więc tzw. część socjalna emerytury oraz część przysługująca za okresy składkowe i nieskładkowe, byłyby obliczone od aktualnie obowiązującej kwoty bazowej.


W takim przypadku należy do wniosku o przeliczenie emerytury dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydane przez pracodawcę, u którego była Pani zatrudniona po przyznaniu emerytury.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych.


Odpowiedź udzielona: 20 maja 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel