Jak prawidłowo ustalić podstawę zasiłku macierzyńskiego

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 9 listopada 2018
Pytanie:  Proszę o pomoc w temacie ustalenia podstawy zasiłku macierzyńskiego. Pracownica urodziła 11 października 2018 r. dziecko. Od marca 2018 r. była na zwolnieniach lekarskich. Wnioskowała o roczny urlop macierzyński. W zaświadczeniu Z-3 w: Informacje o składnikach wynagrodzenia podajemy składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne. Jakie okresy trzeba tam wpisać? Poprzedzające miesiąc porodu, czy miesiące od kiedy poszła na zwolnienie?
Odpowiedź: 

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ZUS trzeba wyliczyć z tych samych miesięcy, z których była ustalona podstawa wymiaru zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży.

Zgodnie z art. 43 ustawy zasiłkowej, podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Ponieważ bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego pracownica nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, podstawa jego wymiaru pozostanie taka sama.

W treści pytania zabrakło jednak informacji, czy zatrudnionej przysługują składniki wynagrodzenia wypłacane „obok” świadczeń.

Stosownie bowiem do art. 41 ust. 1 powołanej ustawy, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Przepis ten oznacza w praktyce, że do podstawy wymiaru świadczeń włącza się jedynie te elementy płacy, które są pomniejszane za okresy ich pobierania.

Gdyby się zatem okazało, że pracownicy przysługuje jakiś składnik wynagrodzenia, który nie był pomniejszany za okresy zwolnień chorobowych – a tym samym nie podlegał uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku – natomiast jest pomniejszany za okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego, to należałoby go do podstawy włączyć. Nie spowodowałoby to jednak konieczności ustalenia nowej podstawy wymiaru, a wyłącznie jej przeliczenie z uwzględnieniem tego składnika.

Reasumując, podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego będzie wyliczana z tych samych miesięcy, z jakich ustalono podstawę zasiłku chorobowego. Zakładając zatem, że pracownica nie otrzymuje niepomniejszanych elementów płacy, to w składnikach wynagrodzenia wykazywanych przez pracodawcę w zaświadczeniu ZUS Z-3 nic się nie zmieni w stosunku do jego pierwotnej wersji, czyli przekazanej do ZUS w celu wypłaty zasiłku chorobowego.

Warto dodać, że poza przedmiotowym zaświadczeniem trzeba do organu rentowego przekazać odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię potwierdzoną przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem.

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel