Emerytura z ZUS czy z KRUS?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 30 kwietnia 2012
Pytanie:  Pracownica urodzona w 1953 r. od 1 września 1983 r. do 1989 r. zatrudniona była na umowę o prace. Od września 1989 r. do chwili obecnej opłaca składki KRUS. Czy może starać się o przyznanie emerytury z ZUS?

Sprawdź, czy pracownica, która ma staż pracy na umowę o pracę, która teraz opłaca składki na ubezpieczenie rolnicze czy otrzyma emeryturę z ZUS czy z KRUS.

Odpowiedź: 

Pracownica urodzona w 1953 r. nabędzie prawo do emerytury z tytułu pozostawania na umowie o pracę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego - 60 lat - określonego w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Emerytura na podstawie powołanego przepisu przysługuje bez względu na długość udowodnionych okresów pracy i ubezpieczenia społecznego. Obliczana jest z zastosowaniem przepisów art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS albo art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS odnosi się do dla osób, które powszechny wiek emerytalny osiągną do 2013 r.).

Informuję, iż emerytura ustalona jest zarówno osobom, które pozostawały w ubezpieczeniu społecznym wyłącznie przed reformą emerytalną, tj. przed 1999 r., jak też osobom, które opłacały składki na ubezpieczenie emerytalne wyłącznie po 31 grudnia 1998 r. Osobom urodzonym  po 31 grudnia 1948 r. emerytura przysługuje w powszechnym wieku emerytalnym - bez względu na długość okresów ubezpieczenia przebytych przed 1999 r. lub po 31 grudnia 1998 r. albo przebytych zarówno prze 1999 r. jak też po 1998 r.

Gdyby pracownica nie spełniała warunków do emerytury z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego (KRUS), to wysokość emerytury  za okresy pracy - ubezpieczenia w ZUS - ustalonej z zastosowaniem przepisów ustawy emerytalnej uległaby zwiększeniu za okresy opłacania składek do KRUS.

Zwiększenie to ustalane jest według zasad wymiaru części składkowej emerytury rolniczej przewidzianych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dodaję, iż  zwiększenie z tytułu ubezpieczenia w KRUS może być przyznane osobie, który legitymuje się okresami takiego  ubezpieczenia krótszymi  niż 25 lat.

Zwiększenie takie do emerytury z ZUS nie przysługuje, jeżeli zostanie ustalone prawo do emerytury przez KRUS.

W sytuacji pracownika, o którym mowa w pytaniu, jeżeli nabędzie prawo do emerytury z KRUS, emerytura z ZUS będzie ustalona wyłącznie za okresy pracy - ubezpieczenia w ZUS w latach: 1983 do 1989. Emerytura ta obliczona zostanie od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego obliczonego za te okresy.

Kapitał początkowy to hipotetyczne odtworzenie składek na ubezpieczenie społeczne przebyte przed 1999 r. Obliczenie kapitału początkowego jest niezbędne do obliczenia emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Jeżeli pracownica dotychczas nie występowała do ZUS o ustalenie kapitału początkowego powinna niezwłocznie skompletować dokumenty niezbędne do jego ustalenia, tj. dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do 1989 r. oraz wysokość osiąganych w tych okresach zarobków, i przekazać tę dokumentację do ZUS właściwego według miejsca zamieszkania. 

Tekst opublikowany: 

19 kwietnia 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel