Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy prezes spółki z o.o. pobierający emeryturę może pobierać wynagrodzenie oraz dywidendy?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 8 października 2008
Pytanie:  Współwłaściciel spółki z o.o. pełni funkcję prezesa zarządu oraz zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego został złożony wniosek o przyznanie emerytury i w momencie otrzymania emerytury zostanie z tą osobą rozwiązana umowa o pracę. Czy pobieranie dochodów przysługujących za pełnienie funkcji prezesa zarządu (wynagrodzenia za posiedzenia zarządu) oraz dywidend – są to dochody, które nie rodzą obowiązku ubezpieczeń społecznych – nie spowoduje zawieszenia emerytury? Czy można pobierać emeryturę i osiągać dochody z ww. źródeł?
Odpowiedź: 

Stosownie do postanowień przepisów art. 103 i 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) zawieszenie wypłaty emerytury lub renty oraz zmniejszenie wypłaty emerytury oraz rent z tytułu niezdolności do pracy, a także do rent rodzinnych, następuje – w razie osiągania przychodów z tytułu pracy lub innej działalności zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz w razie osiągania uposażenia z tytułu służby.

Przedstawiona w pytaniu sytuacja prezesa zarządu spółki z o.o. wskazuje, iż po przyznaniu emerytury prezes spółki będzie uzyskiwał przychody, które nie rodzą obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wobec tego emerytura nie będzie podlegała ani zmniejszeniu, ani zawieszeniu.

Dodaję, że nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu wypłacane emerytury osobom, które mają ukończony wiek: kobieta 60 lat i mężczyzna 65 lat, niezależnie od tego, w jakiej wysokości osiągają przychody i niezależnie od tego, z jakiego tytułu uzyskują  przychody.

Tekst opublikowany: 

8 października 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel