Czy pracownicy pogotowia energetycznego będą posiadali status pracy w warunkach szkodliwych?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 4 listopada 2008
Pytanie:  Zatrudniamy pracownika urodzonego w 1955 r., który jest obecnie zatrudniony w warunkach szkodliwych (pracownik pogotowia energetycznego). Pracownik ten przystąpił do II filaru. Czy przystąpienie do II filaru spowoduje brak możliwości odejścia na wcześniejszą emeryturę spowodowaną pracą w szkodliwych warunkach? Czy pracownicy pogotowia energetycznego będą posiadali status pracy w warunkach szkodliwych?
Odpowiedź: 

Pracownik ten, jak wynika z pytania, ma obecnie 53 lata. Prawo do emerytury według powszechnie obowiązujących przepisów nabędzie za 12 lat, tj. w roku 2020.

Domniemywam, iż wątpliwości zawarte w pytaniu dotyczą prawdopodobnie zagadnienia emerytur pomostowych oraz katalogu zawodów i prac, które zostaną zakwalifikowane jako prace szkodliwe dla zdrowia bądź prace uciążliwe.

Dla ubezpieczonych urodzonych po 1948 r. zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przepisy art. 24 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) przewidują ustanowienie emerytur pomostowych Do chwili obecnej przepisy takie nie zostały ustanowione.

Nadal trwają prace w tym zakresie, tj. nad ustawą o emeryturach pomostowych i obecnie nie jest możliwe racjonalne odniesienie się do postawionych pytań.

Według obecnie obowiązujących przepisów osoby, które są członkami OFE – Otwartych Funduszy Emerytalnych – nie mogą nabyć prawa do emerytury wcześniejszej, chyba że występując z wnioskiem o emeryturę, jednocześnie złożą wniosek o wykreślenie z rejestru członków OFE i przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. Z dniem ustalenia prawa do emerytury do emerytury umowa z OFE staje się nie ważna.

Tekst opublikowany: 

4 listopada 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel