Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców może zostać uwzględniony do emerytury, jeżeli osoba nie miała ukończonych 16 lat?

Autor: Krystyna Tymorek

Dodano: 25 kwietnia 2008

Pytanie: Mam zaświadczenie o pracy na roli (w gospodarstwie rodziców) wystawione 1 września 1968 r. i potwierdzone przez świadków i gminę. Jednak 16 lat ukończyłem dopiero 12 września 1968 r. Od której daty ZUS będzie liczył staż pracy, czy od 1 września 1968 r. jak było wystawione zaświadczenie, czy od 12 września 1968 r., kiedy nabyłem prawa do pracy na roli? Czy ZUS sam zweryfikuje te daty?Odpowiedź: Okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców może zostać uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury, pod warunkiem że osoba wykonująca tę pracę miała ukończone 16 lat. Ewentualne okresy pracy w gospodarstwie rolnym rodziców przed ukończeniem 16 lat nie mogą być uwzględnione.


Zgodnie z art. 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.)

przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości mogą być również uwzględnione uzupełniająco, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 lat.


Ocena zeznań świadków należy do ZUS. ZUS ma prawo zweryfikować zeznania świadków, a nawet ich nie uznać, jeżeli świadkowie nie są, zdaniem ZUS, wiarygodni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może też badać dodatkowe okoliczności sprawy, jak np. fakt uczęszczania przez wnioskodawcę do szkoły – rozważana jest wówczas możliwość faktycznego łączenia pracy w gospodarstwie rodziców z uczęszczaniem do szkoły.


Jeżeli ZUS odmówi uznania zeznań świadków – od decyzji Oddziału ZUS osoba zainteresowana może odwołać się do sądu – w terminie i w trybie podanym w decyzji ZUS.


Podstaw prawna: art. 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Krystyna Tymorek, radca prawny


Odpowiedź udzielona: 24 kwietnia 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel