wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Utworzenie przez niemiecką spółkę oddziału w Polsce produkującego towary z dostarczanych przez niemiecką spółkę materiałów

Pytanie:  Spółka niemiecka utworzyła w Polsce swój oddział. Spółka-matka będzie dostarczała do oddziału materiały służące do produkcji uszczelek. Oddział z tych materiałów będzie produkował uszczelki. Wyroby będą wysyłane przez oddział do spółki-matki. Oddział nie będzie prowadził sprzedaży ani w kraju, ani też zagranicą. Materiały pomocnicze i koszty prowadzenia oddziału będą fakturowane na oddział. Czy oddział powinien zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i VAT-UE w Polsce? Czy dostawa materiałów od matki będzie podlegała wykazaniu jako wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów? Czy wysyłka wyrobów (uszczelek) będzie podlegała opodatkowaniu jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów? Moje wątpliwości wynikają z tego, że po zapoznaniu się z wieloma interpretacjami podatkowymi istnieje ryzyko, że czynności produkcyjne wykonane przez oddział na rzecz matki mogą zostać potraktowanie jako usługa niepodlegająca opodatkowaniu w Polsce. Z racji świadczenia usług niepodlegających opodatkowaniu nie jest możliwe odliczanie podatku VAT zawartego w fakturach od polskich kontrahentów, zaś rejestracja oddziału jako podatnika VAT w Polsce wykluczyłaby możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów dotyczących podatników zagranicznych.
wiper-pixel