ustawa o rachunkowości

nowelizacja

Archiwalny Nowelizacja ustawy o rachunkowości – praktyczne wyjaśnienie nowych przepisów

Nowelizacja ustawy o rachunkowości już obowiązuje. Duże podmioty muszą liczyć się nowymi obowiązkami. Z kolei małe jednostki skorzystają z uproszczeń. Ważne zmiany dotyczą też jednostek budżetowych.

Po obejrzeniu szkolenia dowiesz się m.in.:

- jakie nowe informacje jednostka musi podać w sprawozdaniu z działalności,

- co się zmieniło przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych,

- co w praktyce oznacza możliwość przeniesienia większości dowodów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego na informatyczne nośniki danych,

- jakie nowe dane trzeba podać w  skonsolidowanych sprawozdaniach,

- na jakie uproszczenia w leasingu i nie tylko mogą liczyć jednostki z sektora finansów publicznych.

Podczas webinarium ekspert w praktyczny sposób wyjaśnia, jak zmiany w rachunkowości wpływają na pracę księgowych. Poznamy też  odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Szkolenie poprowadzi:

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista prawa podatkowego i bilansowego, doświadczony wykładowca i praktyk, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskie, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości – praktyczne wyjaśnienie nowych przepisów

Wstęp:

Maciej Soprych, członek zarządu w spółkach kapitałowych, członek ACCA

Nie można pozbawić spółki komandytowej ustalania różnic kursowych bilansowo

W sytuacji gdy spółka komandytowa spełnia wszystkie ustawowe wymogi oraz prowadzi księgi rachunkowe, ma prawo ustalać różnice kursowe na podstawie ustawy o rachunkowości – orzekł WSA w Warszawie.

O interpretację do ministra finansów wystąpił jeden ze wspólników spółki komandytowej. Chciał wiedzieć, czy po zawiadomieniu urzędu skarbowego o wyborze rachunkowej metody ustalania różnic kursowych może w podstawie opodatkowania uwzględnić różnice kursowe ustalone przez spółkę. Podatnik uważał, że tak.
Innego zdania był jednak organ podatkowy. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że przychody i koszty związane z działalnością spółki komandytowej, z zachowaniem proporcji, stanowią już w momencie ich powstania przychody i koszty podatnika oraz powinny być uwzględniane przez niego w rozliczeniu za dany rok. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Stanowisko sądu

Rozpoznając sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem organu i uchylił zaskarżoną interpretację. Zdaniem sądu odbieranie spółce komandytowej prawa do określania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości, kiedy prowadzi ona księgi rachunkowe oraz spełnia wszelkie pozostałe wymogi, nie ma uzasadnienia. Jak wyjaśnił sąd – spółka komandytowa działa w interesie podatnika, składa wniosek w imieniu wspólników jako podatników.

Pytanie do eksperta: Na czym polega wyznaczenie różnic kursowych w rozliczeniu podatkowym na w podstawie ustawy o rachunkowości i kto może skorzystać z takiej możliwości?

wiper-pixel