podwyższenie kapitału zakładowego

Podstawa opodatkowania przy wnoszeniu aportu rzeczowego - skutki podatkowe i księgowania

Pytanie:  Spółki z o.o A i B posiadają łącznie 100% udziałów w założonej przez siebie spółce z o. o. C, wszystkie trzy spółki są podatnikami podatku VAT, wszystkie spółki prowadzą działalność opodatkowaną podatkiem VAT, kapitał zakładowy spółki C składa się z 10 udziałów po 500 zł każdy. Uchwałą zgromadzenia wspólników następuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki C poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdego udziału z wartości nominalnej 500 zł do wartości 100.500 zł każdy, spółka A podwyższenie wartości nominalnej udziałów w kwocie 300.000 zł pokrywa w całości gotówką. Spółka B podwyższenie wartości posiadanych udziałów w kwocie 700.000 zł pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 1.000.000 zł. Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego w kwocie 300.000 zł wspólnika (spółka B) zostanie przelana do kapitału zapasowego spółki C (agio) art. 154 par. 3 ksh. Pytanie dotyczy zasad rozliczeń podatkowych oraz zasad księgowania tych zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych wspólnika B w podatku należnym VAT od aportu nieruchomości o wartości netto 1000.000 zł oraz takiej samej wartości inwentarzowej netto wnoszonego aportem środka trwałego. Jakie są skutki opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych objęcia w kwocie 700.000 zł podwyższonej wartości posiadanych wcześniej udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym? Jakie są skutki opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych pokrycia wkładem niepieniężnym w kwocie 300.000 zł kapitału zapasowego spółki C (agio) stosownie do art. 154 par. 3 ksh? Jak rozliczyć  w podatku VAT aportu rzeczowy w wartości netto 1000.000 zł? Jaki jest sposób rozliczeń podatkowych oraz zasady księgowania tych zdarzeń gospodarczych w księgach handlowych wspólnika C?
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel