odwrotne obciążenie VAT

Zaliczki otrzymane przed 1 listopada 2019 r. a nowe przepisy dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Pytanie:  Nasza spółka wykonuje jako podwykonawca kompleksowe usługi budowlano -montażowe z obecnego załącznika 14 ustawy o vat (od 01.11.2019 będzie to zał.15) na podstawie Umów o roboty zawartych z Generalnym Wykonawcą. Do jednej z takich umów otrzymaliśmy zaliczkę w wysokości 25% Umowy, do której wystawiliśmy fakturę z odwrotnym obciążeniem. Zaliczka jest rozliczana stopniowo zgodnie z zapisami Umowy w taki sposób, że comiesięczny przerób do zafakturowania jest pomniejszany o 25% zaliczki. Roboty będą wykonywane i fakturowane jeszcze w listopadzie i grudniu. W umowie wszystkie ceny za montaże są cenami netto, co jest podkreślone - że do cen netto stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy i stawki vat. W przypadku robót wykonanych i fakturowanych w listopadzie - część przerobu rozliczona jest zaliczką objętą odwr. obciąż. (25%) natomiast pozostałe 75% przerobu fakturuję już zgodnie ze zmianami od 01 listopada ze stawką 8% lub 23% w zależności od obiektu. Skoro w umowie mam ceny netto , protokół przerobowy sporządzany jest w cenach netto, to muszę doliczyć vat do tych kwot ? Np. Przerób listopad 10 000,00 zł, z zaliczek przeksięguję na sprzedaż 25% czyli 2500,00 a fakturę wystawię na kwotę 7500,00+ 23% czyli 1725,00zł = 9225,00zł? Moja wątpliwość bierze się stąd że widziałam przykład dotyczący mojej sytuacji ( sprzedaż usług wykonanych po zmianie przepisów oraz rozliczenie zaliczek wystawionych z odw.obc. wcześniej, w którym vat liczony był metodą w stu, co w naszym przypadku, gdy w umowie wartość robót jest kalkulowana w cenach netto byłby dla nas i nieprawidłowy i bardzo niekorzystny finansowo.
wiper-pixel