minimalna stawka godzinowa

Sprawdź, czy zleceniobiorca prowadzący biuro rachunkowe będzie podlegał minimalnej stawce godzinowej

Pytanie:  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie księgowości dla kilku podmiotów gospodarczych w oparciu o zawarte umowy zlecenia. W umowach tych mam określone miesięczne stawki wynagrodzenia netto. W celu wykonania usług zawarłam od 2014 r. umowę zlecenia z podwykonawcą prowadzącym jednoosobowo działalność gospodarczą. Umowa ta dotyczy rozliczania składek ZUS dla dwóch moich klientów. Podwykonawca wystawia co miesiąc fakturę, w której wykazuje stawkę miesięczną ryczałtową za wykonane usługi dotyczące ZUS. Jako biuro rachunkowe wystawiam co miesiąc faktury dokumentujące usługi księgowe na rzecz moich klientów, które w dwóch przypadkach obejmują również usługi podwykonawcy. Czy w związku z tym ja jako biuro rachunkowe, wystawiając faktury za usługi księgowe (dla wszystkich klientów) będę zwolniona z obowiązku przedkładania w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia? Co za tym idzie, czy nie będzie w tym przypadku obowiązku spełnienia warunku minimalnej stawki z godzinę zlecenia w kwocie 13 zł? Czy klienci prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, posiadający zawarte z moim biurem rachunkowym umowy zlecenia na prowadzenie księgowości (w przypadku świadczenia swoich usług na rzecz innych podmiotów) będą również zwolnieni z obowiązku przedkładania w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia?
wiper-pixel