ewidencja

Prowadzenie ewidencji na kasie za wypełnianie zeznań rocznych dla osób fizycznych

Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług rachunkowo-księgowych. Usługi te polegają m.in. na prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów, sporządzaniu niezbędnych deklaracji podatkowych na rzecz firm. Ponadto osobom fizycznym nieprowadzącym działalności wypełniam zeznania roczne, których jednak nie podpisuję w imieniu klientów. Jest to obrót w granicach 1.000 zł rocznie. W I kwartale 2015 r. była interpretacja, że świadczenie usług w zakresie sporządzania zeznań podatkowych na rzecz osób fizycznych spowoduje obowiązek ich ewidencjonowania w kasie rejestrującej bez względu na wysokość osiągniętego obrotu. Od 1 marca 2015 r. zainstalowałam kasę fiskalną, a później o ile dobrze pamiętam w kwietniu 2015r. Minister Finansów wydał interpretację, że biura rachunkowe, skoro nie przekroczyły limitu obrotu dla osób fizycznych to nie muszą mieć kasy fiskalnej i jeżeli ktoś kupił to może ją zwrócić i nie musi prowadzić ewidencji za pośrednictwem kasy fiskalnej. Ja nie zwróciłam kasy, ponieważ nikt już jej nie chciał przyjąć z powrotem, ponadto odliczyłam ulgę z tytułu zakupu kasy w wysokości 700 zł, którą też musiałabym zwrócić. Obecnie minęły 4 lata od dnia zakupu i fiskalizacji kasy, nadal mam obrót dla osób fizycznych roczne 1.000 zł. Czy mogę teraz zlikwidować kasę fiskalną?

Czy trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż obiadów uczniom

Pytanie:  Szkoła, która świadczy usługi w zakresie zakwaterowania uczniów, sprzedaży obiadów dla uczniów ze stawką zw. oraz osób z zewnątrz ze stawką 8%, jest posiadaczem kasy fiskalnej. Po centralizacji VAT szkoła nie jest już podatnikiem, weszła w strukturę powiatu, jego NIP występuje jako podatnik. Jednostka będzie korzystać z kasy do końca roku 2018. Aktualnie na kasę fiskalną nabijane są obiady jednym paragonem, w jednym z ostatnich dni miesiąca, np. 31 marca 2017 r. Z listy sporządzonej przez pracownika szkoły wynika, że obiady za marzec 2017 roku powinni wykupić uczniowie w liczbie 100 po 10 zł, wystawiany jest paragon na kwotę 1 x 1.000. Czy taka procedura jest poprawna? Pracownik szkoły odpowiedzialny w zakresie rozliczania obiadów przygotowuje listę uczniów uprawnionych do zakupienia. Na koniec miesiąca zbiorczo ewidencjonuje się kwotę na kasie fiskalnej (co nie jest równoznaczne z przyjęciem gotówki). Po zakończonym miesiącu lista jest weryfikowana. Czy w związku z tym obowiązek podatkowy w zakresie VAT powstał w miesiącu, kiedy obiady się uczniom należały na podstawie listy, czy obowiązek podatkowy powstaje jedynie w chwili opłacenia obiadu? Czy konieczne jest ewidencjonowanie usługi w zakresie obiadów objętych stawką ZW za pośrednictwem kasy? Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty za obiady, czy z chwilą wprowadzenia uprawnionego ucznia na listę osób uprawnionych do korzystania z tej usługi?

Ewidencja zakupów VAT

wiper-pixel