Czy należy odprowadzać składki na ZUS od stypendium otrzymywanego przez praktykanta

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 6 czerwca 2018
9a5055404b390c022785b823a4cc5ca905e484d8-medium

Przedsiębiorca zwrócił się do ZUS z problemem dotyczącym naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego stypendium dla uczniów – praktykantów. We wniosku poinformował, że świadczenie to wypłaca w związku z realizacją programu płatnych praktyk zawodowych. Jakie stanowisko zajął Zakład? Sprawdźmy.

Przedsiębiorca we wniosku złożonym do ZUS przedstawił, że wypłaca stypendium dla uczniów będących na płatnych praktykach. Uczniowie uczestniczą w projekcie pt. „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic w Zespole Szkół Zawodowych”. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej.

W ramach tego projektu będą organizowane płatne praktyki zawodowe dla uczniów uczęszczających do placówki publicznej u przedsiębiorców. Za udział w praktyce będzie wypłacone wynagrodzenie (stypendium).

Wnioskodawca wytłumaczył, że pod pojęciem praktyki zawodowe rozumie się nabywanie w zakładzie pracy przez ucznia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą w wymiarze maksymalnie 150 h na jednego ucznia.

Uczniowie odbywający praktykę nie są pełnoletni, ale niektórzy z nich mają ukończone 18 lat. Część z nich to pracownicy młodociani. Praktyki nie są formą praktycznej nauki zawodu. Praktykanci będą pracować w czasie nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

Obecność praktykanci będą potwierdzać każdorazowo poprzez podpis na liście obecności.

Stypendium, jakie otrzymają praktykanci powinno być wypłacone jednorazowo po zrealizowaniu całej praktyki. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności, a uczeń nie zawiera stosunku pracy podczas praktyki.

Na realizację praktyki będzie zawierana trójstronna umowa o zorganizowanie praktyki pomiędzy organizatorem praktyki (przedsiębiorcą), zlecającym praktykę, a praktykantem.

Jakie miał wątpliwości wnioskodawca?

Wnioskodawca zastanawia się, czy uczniowie będą objęcie ubezpieczenia społecznymi i zdrowotnymi z tytułu odbywania praktyki zawodowej w ramach projektu.

Jakie jest jego zdanie?

Wnioskodawca uważa, że za praktykantów trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Natomiast nie opłaca się podatku, gdyż stypendium jest finansowane ze środków unijnych.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Jego zdaniem, skoro praktykanci są uczestnikami praktyk zawodowych organizowanych w ramach zarówno wyżej opisanego programu, jak również innych programów finansowanych ze środków unijnych brak jest przesłanek do objęcia tymi ubezpieczeniami.

Interpretacja ZUS z 20 kwietnia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/419/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Słowa kluczowe:
stypendiumZUS
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel