Od 2017 roku: Samozatrudnieni z minimalną stawką godzinową

Agata Kicińska

Autor: Agata Kicińska

Dodano: 13 grudnia 2016

Już niewiele czasu zostało na przygotowanie się do nowej minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług. Pani Agata Kicińska z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch przypomina, że  13 zł brutto za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług trzeba będzie płacić już od 1 stycznia 2017 r. Poznaj szczegóły.  

Minimalna stawka godzinowa dotyczy także umów zawartych z tzw. samozatrudnionymi

Minimalna stawka godzinowa dotyczyć będzie przede wszystkim umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Pod tym względem sprawa jest oczywista. Warto jednak, żebyś zwrócił uwagę, że przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej mają zastosowanie również w stosunku do umów zawartych z tzw. samozatrudnionymi.

Za przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę należało będzie od 1 stycznia 2017 r. rozumieć bowiem m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami, a więc osoby nazywane popularnie samozatrudnionymi.

Jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudnia żadnych pracowników lub nie daje zleceń innym podmiotom, to zawarcie z nią umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług będzie się dla Ciebie wiązało – co do zasady –  z koniecznością zapłaty minimalnej stawki godzinowej oraz wykonania pozostałych obowiązków, w tym w zakresie dokumentacji czasu wykonywania zlecenia i przechowywania tej dokumentacji.

Przeczytaj także inne teksty na ten temat:

Wynagrodzenie prowizyjne zwalnia z minimalnej stawki godzinowej  

Wyjątkiem od tej zasady jest m.in. umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, jeżeli o miejscu i czasie jej wykonywania decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Wynagrodzenie prowizyjne (w rozumieniu przepisów o minimalnej stawce godzinowej) to wynagrodzenie uzależnione od wyników uzyskanych przez przyjmującego zlecenie w ramach wykonywania umowy lub uzależnione od wyników działalności przedsiębiorcy, na rzecz którego wykonywana jest umowa, takich jak:

  • liczba zawartych umów,
  • wartość zawartych umów,
  • sprzedaż,
  • obrót,
  • pozyskane zlecenia,
  • wykonane usługi
  • uzyskane należności.

W każdym innym przypadku będziesz zmuszony do wypłacania wynagrodzenia z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej również samozatrudnionym.

Na szczęście zostało jeszcze kilka tygodni, by odpowiednio przygotować umowy i dostosować je do nowego stanu prawnego.

Sprawdź odpowiedzi na pytania:

Jeżeli masz wątpliwości jak ustalić od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie dla zleceniobiorcy napisz do nas >>
Agata Kicińska

Autor: Agata Kicińska

Radca prawny, prawnik w zespole prawa pracy Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni spółka partnerska. Współautorka analiz prawnych i opinii w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Planuje i przygotowuje stanowiska procesowe dla pracodawców zaangażowanych w spory sądowe z pracownikami. Gościnnie publikuje wpisy na blogu PRAWO DLA PRACODAWCY

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel