Czy kierowcom firm transportowych przysługują diety z tytułu podróży służbowych?

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 15 września 2009
Pytanie:  Prowadzę działalność gospodarczą o profilu „transport drogowy rzeczy” na terenie kraju i UE. Czy można wypłacać kierowcom diety za odbyte podróże służbowe i ryczałty za noclegi, stosownie do danego kraju i wysokości przewidzianej w taryfikatorze? Czy są one wolne od ZUS i czy są nieopodatkowane? Czy jeśli jako właściciel firmy jadę swoim autem ciężarowym w celach zarobkowych, również przysługują mi diety?
Odpowiedź: 

Kwestia ta nadal jest dyskusyjna. Moim zdaniem przedsiębiorcy świadczącemu usługi transportowe przysługują diety, ale tylko za czas podróży służbowych. W przypadku natomiast przewozów transportowych nie mamy do czynienia z podróżami służbowymi, tylko ze zwykłymi usługami świadczonymi w ramach przedsiębiorstwa - w takim przypadku diety nie powinny być naliczane.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 52 updof, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu wykonywanych podróży służbowych (do wysokości wynikającej z przepisów określających wysokość diet przysługujących pracownikom).


Podstawowym wyznacznikiem tego, czy dany wyjazd ma charakter podróży służbowej, jest przede wszystkim to, czy wyjazd ten następuje poza stałe miejsce wykonywania działalności określone we wpisie. W odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu, a także w odniesieniu do pracowników będących kierowcami w transporcie, powstała wątpliwość, czy zwykły wyjazd w wykonywaniu usług transportowych jest podróżą służbową.


Zgodnie z art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Ponieważ świadczenie usług transportowych polega na przemieszczaniu się z miejsca stałego pobytu do miejsca dowozu ładunku i stanowi istotę tej działalności, to stanowisko organów podatkowych w tym zakresie jest zróżnicowane.


W przypadku, gdy firma świadczy usługi transportowe na trasie np. Lublin - Berlin, to trudno jest mówić, iż właściciel firmy, będący jednocześnie kierowcą, będzie w podróży służbowej za każdym razem, gdy wyjedzie z Lublina. Przejazdy dokonywane w ramach usług transportowych stanowią istotę tej działalności. Stąd organy podatkowe często wnioskowały, że skoro przedsiębiorca prowadzi działalność, w ramach której porusza się po terytorium i poza granicami kraju, to przejazdów takich, stanowiących zwykłe czynności wykonywane w ramach przedsiębiorstwa, nie można uznać za podróże służbowe.

Jeśli chodzi o pracowników, to w umowie o pracę radzę wskazać obszar terytorialny świadczenia pracy, np. województwo lubelskie. Wówczas wyjazd np. do Warszawy będzie na pewno podróżą służbową i przysługiwać będą diety wolne od podatku dochodowego i składek ZUS.

Tekst opublikowany: 

4 września 2009 r.

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel