Zwolnienie ze składek ZUS – jak ująć skutki w sprawozdaniu finansowym za 2020 roku

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 8 kwietnia 2021
Pytanie: Spółka z o.o. w 2020 roku składała wniosek o zwolnienie z opłacania ZUS za marzec, kwiecień i maj, ale z uwagi na stratę za 2019 rok ZUS odmówił. Wysyłaliśmy pisma wyjaśniające, że spółka była założona w marcu 2019 roku, główne koszty to reklama i koszty pracownicze. Pierwsze faktury sprzedażowe zostały wystawione na koniec października 2019 roku. W tym czasie były jeszcze 2 odmowy. Potem wysłaliśmy ostatnie pismo. 18 marca br. otrzymaliśmy pismo z ZUS, że zostaliśmy 15 marca zwolnieni ze składek za wskazane wcześniej miesiące. Za miesiące marzec, kwiecień i maj ZUS został przez spółkę opłacony w 2020 roku. Jednocześnie ustalono telefonicznie, że nadpłata wynikająca ze zwolnienia, będzie zaliczona na przyszłe okresy, tj. 2021 rok. Spółka wykazała stratę za 2020 rok. CIT za 2020 rok został wysłany, sprawozdanie zrobione i podpisane. Co w takiej sytuacji zrobić, jak zaksięgować zwolnienie. Jakie będą księgowania ZUS w 2021 roku w związku z rozliczeniem nadpłaty?
Odpowiedź:

Jeśli sprawozdanie jeszcze nie zostało zatwierdzone, to można rozważyć sporządzenie go jeszcze raz z uwzględnieniem otrzymanego 18 marca pisma, jako zdarzenia po dniu bilansowym.

Moim zdaniem jednak w świetle wcześniejszych odmów można ująć zwolnienie, jako przychód pozostały operacyjny w 2021 roku. Ewidencja księgowa będzie przebiegała następująco:

  • Wn Rozrachunki z ZUS (nadpłata do rozliczenia z bieżącymi składkami)
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne.

W informacji za 2021 roku trzeba podać wzmiankę o tym.

Autor:

Katarzyna Trzpioła

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel