Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Ustawa o rachunkowości już opublikowana. Sprawdź zmiany

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 12 stycznia 2017
3b8ea55de845892d9d46a3060facac48b50cd8fa-medium

Nowelizacja, która wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw wprowadza m.in. możliwość przeniesienia większości dowodów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego na informatyczne nośniki danych. Co to w praktyce oznacza?

Ważną zmianą dotyczącą wszystkich jednostek będzie możliwość przeniesienia większości dowodów księgowych przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego na informatyczne nośniki danych. Dotychczas było to możliwe dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Oczywiście - tak jak dotychczas - dokumentację firmową należy przechowywać w siedzibie zarządu lub w oddziale podmiotu gospodarczego.

Dokumentację trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniem

Najlepiej podzielone na okresy rozliczeniowe tak, by w łatwy i szybki sposób można było je odszukać. Dodatkowo należy zadbać o dokumentację przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe. Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem. Należy również chronić je przed niedozwolonymi zmianami i nieupoważnionym rozpowszechnianiem.

Uproszczenie procedur

Wprowadzone w art. 73 ust. 2  ustawy o rachunkowości rozwiązanie ujednolica przepisy z zakresu rachunkowości z przepisami podatkowymi dotyczącymi VAT. Zauważmy, że art. 112a ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT  nakazuje przechowywanie otrzymanych faktur w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przyczyni się to do znacznego obniżenia kosztów przechowywania dokumentacji oraz w wielu jednostkach - np. współpracujących z biurami rachunkowymi - uprości procedury przekazywania tych dokumentów.

Możliwość wcześniejszego przeniesienia na nośniki informatyczne zgodnie z nową treścią art. 73 ust. 2 uor będzie dotyczyła wszystkich dowodów księgowych, z wyłączeniem dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki.

Warunkiem skorzystania z możliwości przeniesienia na informatyczne nośniki danych będzie posiadanie urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.
PRZYKŁAD

Spółka z o.o. skanowała faktury dotyczące ponoszenia kosztów zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, aby móc je przechowywać w formie elektronicznej. Zwykle zatrudniano do tego studenta na umowę zlecenia, któremu zajmowało to w sierpniu każdego roku około 3 tygodni. Po nowelizacji ustawy będzie można takiego przenoszenia faktur na postać elektroniczną dokonywać na bieżąco.

Podstawa prawna: 
  • art. 73 ust. 2  ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 61).
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel