Sprawdź, jak rozliczyć w 2018 roku korektę do faktury sprzed kilku lat

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 9 sierpnia 2018
Pytanie:  Załóżmy, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wystawiła w 2018 roku fakturę korygującą do faktury sprzedaży za usługi budowlane wykonane, przykładowo w 2014 roku. Podstawą wystawienia korekty był wyrok sądowy zmniejszający cenę wykonanej usługi. Jak zaksięgować korektę w tym roku? Jak w bilansie wykazać zmniejszenie przychodów? Przyjmijmy, że wartość korekty netto to  96 tys. zł przy rocznych obrotach ok. 20 mln zł).
Odpowiedź: 

Wystawienie faktury korygującej ma miejsce w 2018 roku, zatem na potrzeby rozliczeń podatkowych w takiej sytuacji musimy zmniejszyć przychody 2018 roku.

Przypomnijmy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy dotyczące korekty przychodów i kosztów.

Od tego momentu, jeżeli faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała stan faktyczny, a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej, takich jak np.:

  • obniżenie ceny,
  • udzielenie rabatu czy
  • zwrot towaru

to faktura korygująca u sprzedawcy podlega rozliczeniu w okresie, w którym została wystawiona, natomiast u nabywcy w okresie, w którym została otrzymana.

Z kolei w przypadku gdy pierwotnie sporządzona faktura zawierała pomyłki, np. w wartości, ilości czy też cenie towaru lub usługi, co w konsekwencji oznacza, że korekta jest wynikiem błędu, wówczas korekta powinna być rozliczona wstecznie w dacie uzyskania przychodu wynikającego z faktury pierwotnej. Chociaż te uregulowania obowiązują od 1 stycznia 2016 r., stosuje się je także do korekty przychodów uzyskanych przed tym dniem.

PRZYKŁAD
Załóżmy, że firma uzyskała w 2014 roku przychód udokumentowany fakturą, który w wyniku orzeczenia wydanego przez sąd w 2018 roku okazał się w części nienależny, wobec czego powinien być skorygowany. Korekta w takiej sytuacji wywołuje skutki podatkowe w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę korygującą.

Jeśli chodzi o ujęcie bilansowe, to kwota jest zupełnie nieistotna. Jeżeli  nie było na to zmniejszenie tworzonej rezerwy, to też należy ująć korektę, jako zmniejszenie przychodów za 2018 rok. Moim zdaniem nie trzeba odnosić tych przychodów przez pozostałe przychody  operacyjne, tylko zwyczajnie przez przychody ze sprzedaży.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel