Spis z natury na koniec roku podatkowego

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Dodano: 6 czerwca 2013
Pytanie:  Podatnik prowadzi PKPiR. Zakupił środki trwałe i wyposażenie i wprowadził je odpowiednio do ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia. Czy podatnik ma obowiązek sporządzania spisu środków trwałych i wyposażenia na koniec każdego roku podatkowego?
Odpowiedź: 

W spisie z natury sporządzanym na koniec roku podatkowego nie ujmuje się wartości wyposażenia i środków trwałych.

Podatnicy prowadzący KPiR są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury, który przygotowuje się m.in. na koniec każdego roku podatkowego (§ 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie KPiR). Spisem z natury obejmuje się:

  • towary handlowe,
  • materiały podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • produkcję w toku,
  • wyroby gotowe,
  • braki i odpady.

Wartość wyposażenia i środków trwałych nie jest ujmowana w spisie z natury sporządzanym na koniec roku podatkowego.

Tekst opublikowany: 

4 czerwca 2013 r.

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Konsultant podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową zdobywa w spółce doradztwa podatkowego. Autor publikacji z pogranicza prawa gospodarczego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel