Różnice kursowe i księgowanie pożyczki

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 7 listopada 2013
Pytanie:  Jesteśmy sp. z o.o. która trudni się sprzedażą maszyn rolniczych sprowadzanych z Niemiec.
W miesiącu 09/2013 r. zawarliśmy umowę pożyczki z Firmą Finansową na sfinansowanie faktury za maszynę od kontrahenta Niemieckiego. Firma Finansowa zapłaciła za fakturę a z nami zawarła Umowę Pożyczki, którą będziemy spłacać w ratach.
  1. Jakie winny być księgowania w naszych księgach gdy faktura za maszynę z dnia 30.09.13 = 48,000 Euro – zaplata jej przez Firmę Finansową 10.10.13 - 48.000 Euro, umowa pożyczki = 210,000 zł; miesięczne raty = 5.000 zł?
  2. Czy wystąpią u nas różnice kursowe?
  3. W jakiej pozycji bilansu należy wykazać niespłaconą kwotę pożyczki (czy to jest pożyczka)?
Odpowiedź: 

Odpowiadając na niniejsze pytanie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 30 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330, dalej Uor) przewidują, że wprowadzenie do ksiąg rachunkowości zobowiązań powstałych w wyniku zakupu, tak jak w pytaniu towarów, przelicza się po kursie średnim dla danej waluty ogłoszonym przez NBP w dniu roboczym, poprzedzającym dzień zakupu towarów.

Z treści pytania wynika, że faktura za towary o wartości 48 000 Euro została wystawiona 30 września 2013 roku. Po przeliczeniu faktury według kursu średniego z ostatniego dnia roboczego, czyli 27 września (tabela kursów średnich NBP nr 188/A/NBP/2013 z dnia 2013-09-27), wartość zobowiązania wyniesie: 48 000 Euro x 4,2310 zł/Euro = 203 088 zł. Księgowanie: Wn „Rozliczenie zakupu”, „Ma „Rozrachunki z dostawcami”, następnie Wn „Towary”, Ma „Rozliczenie zakupu”.

Zobowiązanie i wartość towarów będzie wyceniona za 203 088 zł. Następnie jednostka spłaciła zobowiązanie w formie zaciągniętej pożyczki w wysokości 210 000 zł. Księgowanie: Wn „Rozrachunki z dostawcami”, Ma „Pożyczki”. Powstaną więc ujemne różnice kursowe w wysokości (210 000 zł – 203 088 zł). Księgowanie: Wn „Koszty finansowe”, Ma „Rozrachunki z dostawcami”. Niespłaconą pożyczkę w bilansie wykazuję się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uor jako zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w podziale na długu- i /lub krótkoterminowe, czyli pozycja B.II.2a i/lub B.III.2a.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel