Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną a obowiązek sporządzania bilansu

Autor: Stanisław Hońko

Dodano: 11 września 2007

Pytanie: Czy w momencie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną mamy obowiązek sporządzenia bilansu?

Pytanie: Czy w momencie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną mamy obowiązek sporządzenia bilansu?Odpowiedź: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie powoduje obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego.


Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa jest, co do zasady, przesłanką sporządzenia sprawozdania finansowego. Z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm., dalej: uor) wynika, że księgi rachunkowe zamyka się i otwiera na dzień zmiany formy prawnej jednostki.


Proszę zauważyć, że ten sam przepis odwołuje się do art. 12 ust. 3 uor, upoważniającego do niezamykania i nieotwierania ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę osobową. Ma to znaczenie w kontekście postawionego przez Panią pytania, ponieważ art. 45 ust. 1 uor stanowi, że sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy.


Podstawa prawna: art. 12 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).


Autor: dr Stanisław Hońko, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Odpowiedź udzielona: 6 września 2007 r.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel