Pożyczka na zakup sprzętu rolniczego - ujęcie w księgach

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 8 sierpnia 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. podpisała umowę pożyczki na zakup sprzętu rolniczego za kwotę 600.000 euro, która w całości została przekazana na konto dostawcy tego sprzętu. Co miesiąc spółka otrzymuje fakturę na część odsetkową, która jest zwolniona od podatku. W dalszej części faktury wymieniona jest bieżąca kwota raty kapitału, np. rata nr 1 do umowy pożyczki, część odsetkowa 1.779,40 euro, VAT zw., wartość 1.779,40 euro. Bieżąca rata kapitału wynosi 6.879,34 euro, do zapłaty - 8.658,74 euro. Jak ująć pożyczkę w księgach spółki i jak rozliczać co miesiąc fakturę?

Zwróć uwagę na ujęcie w księgach rachunkowych pożyczki, odsetek oraz zapłaty. Sprawdź, jak prawidłowo dokonać przeliczenia kwoty wyrażonej w euro na złote.

Odpowiedź: 

Pożyczkę należy zaksięgować w dniu jej otrzymania. Szczegóły poniżej.

Pożyczka

Pożyczkę należy zaksięgować w dniu jej otrzymania w następujący sposób:

  • Wn Rachunek bankowy,
  • Ma Kredyty i pożyczki.
Przeliczenia 600.000 euro należy dokonać na złote według kursu bankowego, jeśli wpłynęła na rachunek złotówkowy, albo kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu, jeśli pieniądze wpłynęły na rachunek walutowy.
Odsetki

Następnie na podstawie dokumentu - w omawianym przypadku faktura, choć może być to nota odsetkowa - należy księgować wartość odsetek:

  • Wn Koszty finansowe (1779, 40 euro przeliczone po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty, albo dnia poprzedzającego dzień naliczenia odsetek (najprawdopodobniej przedostatniego dnia miesiąca),
  • Ma Kredyty i pożyczki.
Zapłata

Zapłatę należy ująć w następujący sposób:

Rata pożyczki:

  • Wn Kredyty i pożyczki,
  • Ma Rachunek bankowy.
Odsetki:
  • Wn Kredyty i pożyczki,
  • Ma Rachunek bankowy.
Przeliczenie zapłaty powinno nastąpić według kursu faktycznie zastosowanego do zapłaty. W związku z zapłatą powstaną różnice kursowe między kwotą wydatkowanych środków pieniężnych a wartością raty i odsetek. Różnice tę należy zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel