Pożyczka na zakup sprzętu rolniczego - ujęcie w księgach

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 8 sierpnia 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. podpisała umowę pożyczki na zakup sprzętu rolniczego za kwotę 600.000 euro, która w całości została przekazana na konto dostawcy tego sprzętu. Co miesiąc spółka otrzymuje fakturę na część odsetkową, która jest zwolniona od podatku. W dalszej części faktury wymieniona jest bieżąca kwota raty kapitału, np. rata nr 1 do umowy pożyczki, część odsetkowa 1.779,40 euro, VAT zw., wartość 1.779,40 euro. Bieżąca rata kapitału wynosi 6.879,34 euro, do zapłaty - 8.658,74 euro. Jak ująć pożyczkę w księgach spółki i jak rozliczać co miesiąc fakturę?

Zwróć uwagę na ujęcie w księgach rachunkowych pożyczki, odsetek oraz zapłaty. Sprawdź, jak prawidłowo dokonać przeliczenia kwoty wyrażonej w euro na złote.

Odpowiedź: 

Pożyczkę należy zaksięgować w dniu jej otrzymania. Szczegóły poniżej.

Pożyczka

Pożyczkę należy zaksięgować w dniu jej otrzymania w następujący sposób:

  • Wn Rachunek bankowy,
  • Ma Kredyty i pożyczki.
Przeliczenia 600.000 euro należy dokonać na złote według kursu bankowego, jeśli wpłynęła na rachunek złotówkowy, albo kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu, jeśli pieniądze wpłynęły na rachunek walutowy.

Odsetki

Następnie na podstawie dokumentu - w omawianym przypadku faktura, choć może być to nota odsetkowa - należy księgować wartość odsetek:

  • Wn Koszty finansowe (1779, 40 euro przeliczone po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty, albo dnia poprzedzającego dzień naliczenia odsetek (najprawdopodobniej przedostatniego dnia miesiąca),
  • Ma Kredyty i pożyczki.

Zapłata

Zapłatę należy ująć w następujący sposób:

Rata pożyczki:

  • Wn Kredyty i pożyczki,
  • Ma Rachunek bankowy.
Odsetki:
  • Wn Kredyty i pożyczki,
  • Ma Rachunek bankowy.
Przeliczenie zapłaty powinno nastąpić według kursu faktycznie zastosowanego do zapłaty. W związku z zapłatą powstaną różnice kursowe między kwotą wydatkowanych środków pieniężnych a wartością raty i odsetek. Różnice tę należy zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel