Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Pożyczka na zakup sprzętu rolniczego - ujęcie w księgach

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 8 sierpnia 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. podpisała umowę pożyczki na zakup sprzętu rolniczego za kwotę 600.000 euro, która w całości została przekazana na konto dostawcy tego sprzętu. Co miesiąc spółka otrzymuje fakturę na część odsetkową, która jest zwolniona od podatku. W dalszej części faktury wymieniona jest bieżąca kwota raty kapitału, np. rata nr 1 do umowy pożyczki, część odsetkowa 1.779,40 euro, VAT zw., wartość 1.779,40 euro. Bieżąca rata kapitału wynosi 6.879,34 euro, do zapłaty - 8.658,74 euro. Jak ująć pożyczkę w księgach spółki i jak rozliczać co miesiąc fakturę?

Zwróć uwagę na ujęcie w księgach rachunkowych pożyczki, odsetek oraz zapłaty. Sprawdź, jak prawidłowo dokonać przeliczenia kwoty wyrażonej w euro na złote.

Odpowiedź: 

Pożyczkę należy zaksięgować w dniu jej otrzymania. Szczegóły poniżej.

Pożyczka

Pożyczkę należy zaksięgować w dniu jej otrzymania w następujący sposób:

 • Wn Rachunek bankowy,
 • Ma Kredyty i pożyczki.
Przeliczenia 600.000 euro należy dokonać na złote według kursu bankowego, jeśli wpłynęła na rachunek złotówkowy, albo kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu, jeśli pieniądze wpłynęły na rachunek walutowy.
Odsetki

Następnie na podstawie dokumentu - w omawianym przypadku faktura, choć może być to nota odsetkowa - należy księgować wartość odsetek:

 • Wn Koszty finansowe (1779, 40 euro przeliczone po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia noty, albo dnia poprzedzającego dzień naliczenia odsetek (najprawdopodobniej przedostatniego dnia miesiąca),
 • Ma Kredyty i pożyczki.
Zapłata

Zapłatę należy ująć w następujący sposób:

Rata pożyczki:

 • Wn Kredyty i pożyczki,
 • Ma Rachunek bankowy.
Odsetki:
 • Wn Kredyty i pożyczki,
 • Ma Rachunek bankowy.
Przeliczenie zapłaty powinno nastąpić według kursu faktycznie zastosowanego do zapłaty. W związku z zapłatą powstaną różnice kursowe między kwotą wydatkowanych środków pieniężnych a wartością raty i odsetek. Różnice tę należy zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel