Pozycja koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby w rachunku zysków i strat

Pytanie:  W rachunku zysku i strat znajduje się pozycja - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (w dziale przychodów). Co powinno wykazywać się w tej pozycji i czy ten przychód jest także przychodem podatkowym?
Odpowiedź: 

W tej pozycji rachunku zysku i strat prezentuje się wartość nakładów ujętych uprzednio jako koszty według rodzaju, które następnie zostały „zatrzymane” w firmie w postaci przekwalifikowanych na środki trwałe wyrobów gotowych czy wyrobów gotowych które zostały przekazane do sklepów firmowych jako towary.

W pozycji, o którą Państwo pytają księguje się też wartość towarów przekazanych jako darowizny oraz koszty działalności socjalnej.

PRZYKŁAD

Przykładowe księgowanie może przebiegać:

- wydanie wyrobów gotowych z magazynu do własnej placówki handlu detalicznego zaksięgujemy następująco:

  • Wn konto 791„Koszt (własny) obrotów wewnętrznych”,
  • Ma konto 601„Wyroby gotowe”

i równolegle:

  • Wn konto 331„Towary w punktach sprzedaży detalicznej”,
  • Ma konto 790„Obroty wewnętrzne”.

Proszę pamiętać, że w rachunku zysków i strat ta pozycja to obroty z konta „Obroty wewnętrzne”.

Jeśli jednostka przygotowuje deklaracje w podatku dochodowym na podstawie kosztów według rodzaju to należy o wartość przychodów wykazanych w pozycji Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki pomniejszyć koszty uzyskania przychodu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel