Pozycja koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby w rachunku zysków i strat

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 24 września 2014
Pytanie:  W rachunku zysku i strat znajduje się pozycja - koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (w dziale przychodów). Co powinno wykazywać się w tej pozycji i czy ten przychód jest także przychodem podatkowym?
Odpowiedź: 

W tej pozycji rachunku zysku i strat prezentuje się wartość nakładów ujętych uprzednio jako koszty według rodzaju, które następnie zostały „zatrzymane” w firmie w postaci przekwalifikowanych na środki trwałe wyrobów gotowych czy wyrobów gotowych które zostały przekazane do sklepów firmowych jako towary.

W pozycji, o którą Państwo pytają księguje się też wartość towarów przekazanych jako darowizny oraz koszty działalności socjalnej.

PRZYKŁAD
Przykładowe księgowanie może przebiegać: - wydanie wyrobów gotowych z magazynu do własnej placówki handlu detalicznego zaksięgujemy następująco:
  • Wn konto 791„Koszt (własny) obrotów wewnętrznych”,
  • Ma konto 601„Wyroby gotowe”
i równolegle:
  • Wn konto 331„Towary w punktach sprzedaży detalicznej”,
  • Ma konto 790„Obroty wewnętrzne”.

Proszę pamiętać, że w rachunku zysków i strat ta pozycja to obroty z konta „Obroty wewnętrzne”.

Jeśli jednostka przygotowuje deklaracje w podatku dochodowym na podstawie kosztów według rodzaju to należy o wartość przychodów wykazanych w pozycji Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki pomniejszyć koszty uzyskania przychodu.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel