Lokaty w bilansie ujmujemy jako inwestycje

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 15 listopada 2012
Pytanie:  Proszę o informację, w której pozycji bilansu wykazać lokaty? Czy ma znaczenie to, że są to lokaty kilkunastodniowe lub kilkumiesięczne?
Odpowiedź: 

Lokaty to aktywa, które mają nam przynieść korzyści ekonomiczne w postaci odsetek, zaliczane są, zatem (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 17 uor) do inwestycji.

Lokaty z terminem do 3 miesięcy

W przypadku lokat, które mają termin do 3 miesięcy można uznać je za ekwiwalenty środków pieniężnych i zaprezentować w bilansie w pozycji:

B. Aktywa obrotowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- inne środki pieniężne

Lokaty założone na okres powyżej 3 miesięcy

Natomiast w przypadku lokat założonych na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale krótszy niż rok od dnia bilansowego należy je zaprezentować w pozycji:

B. Aktywa obrotowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

b) w pozostałych jednostkach

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Tekst opublikowany: 

16 listopada 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel