Lokaty w bilansie ujmujemy jako inwestycje

Pytanie:  Proszę o informację, w której pozycji bilansu wykazać lokaty? Czy ma znaczenie to, że są to lokaty kilkunastodniowe lub kilkumiesięczne?
Odpowiedź: 

Lokaty to aktywa, które mają nam przynieść korzyści ekonomiczne w postaci odsetek, zaliczane są, zatem (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 17 uor) do inwestycji.

Lokaty z terminem do 3 miesięcy

W przypadku lokat, które mają termin do 3 miesięcy można uznać je za ekwiwalenty środków pieniężnych i zaprezentować w bilansie w pozycji:

B. Aktywa obrotowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- inne środki pieniężne

Lokaty założone na okres powyżej 3 miesięcy

Natomiast w przypadku lokat założonych na okres dłuższy niż 3 miesiące, ale krótszy niż rok od dnia bilansowego należy je zaprezentować w pozycji:

B. Aktywa obrotowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

b) w pozostałych jednostkach

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

Tekst opublikowany: 

16 listopada 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel